• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Driekwart van de gezinnen gebruikte waardebon van € 25

  26 november 2020

  NINOVE – Alle Ninoofse gezinnen kregen een corona-waardebon van € 25. Driekwart van hen verzilverde deze ook effectief en eveneens driekwart van het voorziene bedrag is uitgegeven. Voor schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) was dit initiatief een succes.

  Daar waren Ilse Malfroot (Forza Ninove) en Karolien De Roose (N-VA blijkbaar niet zo zeker van. Zij ondervroegen de schepen hierover tijdens de gemeenteraad van 24 november.

  Schepen Alain Triest ging graag op hun vragen in en gaf hen de resultaten van die waardebonnen-actie. We vatten de cijfers hieronder in een tabel samen.

  Besteding stedelijke corona-waardebon
  Sector Besteed %
  Food 112 600 35,59
  Non-food 99 997 31,61
  Horeca 61 676 19,49
  Zorg 26 909 8,51
  Verzorging 15 197 4,80
  Totaal 316 379 100,00
  Voorziene bedrag 423 425
  Restbedrag 107 046 25,28
  Aantal betrokken gezinnen 16 937
  Gezinnen die bon gebruikten 12 654 74,71

   

  Succes

  Hij vermeldde ook nog de andere ondersteunende maatregelen voor de lokale ondernemingen, zoals deze in verband met de solidariteitsbijdrage, de reclamefolders, de bedrijfsheffing, gratis parkeren en vrijstelling voor marktkramers, de coördinatie en steun door zijn diensten, de organisatie van de markten, de winterterrassen als de horeca terug mag hervatten. En dan zijn er nog de federale en de Vlaamse steunmaatregelen.

  “Wij hebben € 316.000 geïnjecteerd in 254 handelszaken”, concludeerde de schepen. “Dat is een zeer belangrijk succes. En we hebben ook aan 12.654 Ninoofse gezinnen een extra koopkracht gegeven. Het geld dat over is, staat op een rekening-courant en blijft eigendom van de stad.”

  Restbedrag

  Stijn Vander Elst (Open VLD) suggereerde om dat restbedrag te gebruiken voor andere steunmaatregelen ten bate van de lokale economie.

  Ilse Malfroot was niet overtuigd van het succes. “Het merendeel ging naar sectoren, die altijd open konden blijven. U hebt uw doel niet bereikt. De zwaarst getroffen sectoren hebben van die bon nauwelijks iets gezien.”
  En dus stelde zij voor om het restbedrag als een rechtstreekse compensatie uit te keren aan de sectoren, die het meeste gesloten waren. “We laten ze toch niet nog eens in de steek? Investeer dat bedrag, waar de meeste nood is.”

  “Je kunt de gezinnen toch niet verplichten om die bon niet in de non-food te besteden”, repliceerde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “Het belangrijkste was om de lokale handelaars te steunen én de gezinnen.”

  De meerderheid stemde met 17 tegen 16 de motie van Ilse Malfroot weg.

  Een glas kan half leeg of half vol zijn, maar slaagcijfers van 75 %, daarvoor wil elke student blindelings tekenen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons