• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Nieuwe vzw Ninoverend moet lokale handelaars ondersteunen

  17 december 2020

  NINOVE – Een meerderheid van de gemeenteraad keurde maandag 14 december een samenwerkingsovereenkomst goed van de stad met de vzw Ninoverend. Deze moet concrete initiatieven nemen om de lokale handel te bevorderen.

  De nieuwe vzw is opgericht op 4 maart 2020.

  In een algemene vergadering zijn de bestuurders aangesteld: Pascal Carael (voorzitter), Frédéric Peeters (ondervoorzitter), An Martens (secretaris), Diether Nachtergaele (penningmeester) en Jeroen Wiggeleer. De schepen van economie en werk vertegenwoordigt het stadsbestuur.

  Controle

  “Goed, dat ze samenwerken” vond Karolien De Roose (N-VA). “Maar we geven die vzw € 75.000 en spelen tegelijk een stuk controle kwijt. Beter een vertegenwoordiger van alle fracties, dan alleen de schepen van lokale economie en enkele ambtenaren. Betaalt die vzw overigens ook de kerstverlichting en het gebruik van materiaal van de technische dienst?”

  Guy D’haeseleer (Forza Ninove) was het met die kritische kijk eens. “In het verleden hebben onvoldoende controles geleid tot problemen. En hoe zit het dan met de solidariteitsbijdrage? De Ninoofse middenstand is de enige beroepsgroep, die zijn eigen ondersteuning betaalt: de centrummanager, wat overigens geen succes was. Gebruikers van het OCMW en andere diensten betalen toch ook dat personeel of de cultuur- en sportfunctionaris niet?”

  Kosten

  “Die € 75.000 is een nominatief bedrag om de vzw voldoende werkingsmiddelen te geven”, antwoordde schepen Alain Triest (Open VLD). “Er is voldoende controle ingebouwd met bijvoorbeeld de betaling van een schijf na verantwoording. Als we de fractievertegenwoordigers in die vzw opnemen, zit je eigenlijk in een gemeentelijke vzw, waarvan wij ervaren hebben dat deze vaak onwerkbaar is. Als gemeenteraadslid heb je recht om alle verslagen in te kijken.”

  Hoe het zit met de kosten is niet strikt bepaald. “De stad ondersteunt, maar zal niet alles bijpassen. Wel steunen we vanuit de technische dienst waar mogelijk en de kerstverlichting blijft ten koste van de stad.”

  Over de solidariteitsbijdrage zou het meningsverschil blijven bestaan volgens de schepen. “Die verplichte solidariteit is er op vraag van een hele groep handelaars gekomen. Zij zagen ook dat een aantal geen bijdragen betaalde, maar wel genoten van de voordelen van hun organisaties. Dat geld gaat nu terug naar de handelaars. Als de solidariteitsbijdrage kan worden aangepast, zal ik dat zeker niet nalaten.”

  De stad zal alvast de bijdragen voor 2019 en 2021 niet innen.

  De oppositie onthield zich bij de stemming.

  Info: Ninoverend.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons