• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Stadsbestuur bestrijdt de leegstand in het centrum met premies

  04 september 2019

  NINOVE – De stad maakt werk van de bestrijding van leegstand in de handelskern. Dat moet ondermeer blijken uit de 10 nieuwe handelszaken, die er het afgelopen jaar bijkwamen.

  De diensten van schepen van lokale economie Michel Casteur (Open VLD) lijstten de 10 nieuwe handels- en horecazaken op, die het afgelopen jaar in het centrum zijn gestart.

  • 1 in de Beverstraat: ES.KA Creators
  • 3 in het Ninia Shopping Center: Only, Pronti, Holland & Barrett
  • 2 op de Centrumlaan: Passione di Pizza, Domino’s Pizza
  • 1 in de Geraardsbergsestraat: Hammam Sultana
  • 1 in de Biezenstraat: Bar Sajet
  • 2 in de Brusselstraat: Sister’s Beauty House, Bakkerij Bouakline

  En tijdens het weekend van de jaarmarkt en braderij (7 en 8 september) opent op het Oudstrijdersplein ook de start-upwinkel ’A la bonheur’.

  Premies

  In tien jaar tijd is de leegstand in Oost-Vlaanderen naar een gemiddelde van 10 % gestegen. In 2009 bedroeg deze in Ninove maar 3,20 %. In 2018 was dat al 9,70 %; dat is een toename van 303,13 %. Daarmee zit Ninove in de top vier van de ‘rangschikking’ die UNIZO opstelde.

  De stad poogt de leegstand in de binnenstad (kernwinkelgebied Centrum Ninove of winkelgebied Rechteroever) tegen te gaan met diverse premies.

  • Startende ondernemers, die een leegstaand handelspand innemen in, kunnen van een premie genieten tussen de € 7.500 en de € 10.000.
  • Eigenaars of huurders van een handelspand kunnen een premie van € 7.500 aanvragen voor een gevelrenovatie of € 5.000 voor de winkelinrichting.
  • Sinds begin vorig jaar heeft de stad een belasting op leegstaande handelspanden, die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister.
  Info en voorwaarden: Dienst lokale economie – 054-31 32 66 – lokale.economie@ninove.be.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons