Winterterrassenplan start op 08 november

  06 november 2021

  NINOVE – De gemeenteraad ging op 25 oktober unaniem akkoord om het zogenaamde terrassenplan te verlengen tot en met 31 maart 2022. Veel lof was er voor de aanpak door schepen Alain Triest (Open VLD), die galant de bloemetjes doorgaf aan zijn diensten.

  Die verlenging gaat maandag 08 november 2021 in. Horeca-uitbaters kunnen daardoor tijdelijk hun bestaande terrassen uitbreiden en bijkomende terrassenruimte maken. Daarbij gelden extra uitgangspunten, die vooral de veiligheid moeten ten goede komen.

  Steun

  “We hopen dat we ondanks de stijgende besmettingen niet terug in een lockdown terechtkomen”, gaf schepen voor lokale economie Triest nog mee. “Maar dit terrassenplan is bedoeld als een kader voor blijvende steun, al zal het voor elk dossier toch nog vaak maatwerk zijn.”

  Zowel Lieven Meert (Samen) als Stijn Vander Elst (Open VLD) waardeerden deze inspanningen. “Die maatregelen komen op het gepaste moment”, aldus deze laatste. Hij lag mee aan de basis van het terrrassenplan. “Ze zijn een reddingsboei voor onze horecazaken. Het kan misschien mogelijk zijn om daaraan een permanent karakter te geven.”

  Terrassenstraten

  Ilse Malfroot (Forza Ninove) wou weten hoe het zat met de Geraardsbergsestraat (Ninove) en de Gemeentehuisstraat (Meerbeke).

  In de Geraardsbergsestraat hadden de horeca-uitbaters blijkbaar aangegeven, dat het sop de kool niet waard was.

  Schepen Triest: “Maar een of twee parkeerplaatsen extra innemen, dat kan mits een positief advies van politie en brandweer. Dat geldt ook voor de Gemeentehuisstraat. Terrassen langs de kant van de cafés zelf, zijn daar wellicht niet mogelijk omwille van de veiligheid voor de schoolgaande jeugd. Maar zodra de adviezen binnen zijn, krijgen die zaken zo snel mogelijk een antwoord op hun aanvragen.”

  Hij was het eens met de opmerking van zijn collega schepen Veerle Cosyns (Samen) om voldoende ruimte te laten op de stoep, voor ouderen en mensen met een beperking. “Dat is inderdaad belangrijk en het blijft maatwerk. Daarom de oproep tot hoffelijkheid, ook aan het adres van de klanten.”

  Info: Terrassenplan winter 2021-2022.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons