Ninove gaat in zee met Ecopower en Denderstroom voor 4 windturbines

  08 oktober 2020

  NINOVE – Na afweging van de ingediende voorstellen, koos de stad voor de coöperatieve Ecopower en Denderstroom om 4 windturbines te bouwen. Deze komen aan de zuidkant van de stad: ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg. Ninovieters kunnen ook mede-eigenaars worden.

  De plannen van het Ninoofse stadsbestuur in verband met de windturbines op eigen gronden, krijgen meer vorm. Het stadsbestuur stelde deze donderdagnamiddag 8 oktober voor.

  Jackpot

  Schepen van Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen): “De inkomsten komen de Ninoofse belastingbetaler ten goede. Het voorstel voorziet per turbine in een jaarlijkse vergoeding voor de stad van € 25.000. Daarbovenop storten Ecopower en Denderstroom samen € 5.000 per turbine in een klimaatfonds. Nog eens € 5.000 gaat naar een omgevingsfonds. Dat moet heel gericht de woon- en levenskwaliteit in de nabijheid van de turbines ten goede komen. Tot slot willen Ecopower en Denderstroom bijkomend € 300.000 euro investeren in projecten rond duurzame energie op ons grondgebied.”

  Klimaatdoelstellingen

  Minstens even positief is voor de schepen de grote stap inzake klimaat: “Het project kan instaan voor het verbruik van 66 % van de Ninoofse huishoudens of 22% van het totale elektriciteitsverbruik in Ninove. Dat zijn echt aanzienlijke cijfers waarmee je een reuzenstap vooruitzet om de klimaatdoelstellingen te halen.”

  Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) treedt hem daarin bij: “Toen we in 2015 het burgemeestersconvenant ondertekenden, hadden we een serieuze achterstand weg te werken. Uit het jongste klimaatrapport bleek, dat Ninove de nodige inhaalbeweging heeft ingezet en veel beter scoort dan het Vlaams gemiddelde. Met dit project nestelen we ons definitief in de kop van het peloton.”

  Procedure

  Voor de windturbines er komen, wacht uiteraard nog een hele procedure.

  Schepen van Omgeving Katie Coppens (Samen): “Bij de aanvraag moeten heel wat adviezen worden ingewonnen. Het project moet natuurlijk aan alle wettelijke normen voldoen. Als stad zijn we betrokken partij en hebben we ook een voorbeeldfunctie. Dat geldt eveneens voor de inspraakprocedure, waarin we veel verder willen gaan dan het klassieke openbaar onderzoek.”

  Ninove laat zich bijstaan door de provincie Oost-Vlaanderen, die in het verleden veel ervaring opdeed bij dergelijke windprojecten.

  Draagvlak

  Alex Polfliet, oprichter van energiecoöperatie Denderstroom, benadrukt het belang van een groot draagvlak bij de omwonenden: “Uiteraard zal dit project heel wat vragen oproepen. Maar we staan samen met Ecopower klaar om in overleg te gaan met de omwonenden en eventuele bekommernissen uit te klaren of tegemoet te komen aan bezorgdheden. Als indieners hebben we er echt alle belang bij, dat de omwonenden en bij uitbreiding alle Ninovieters zich mede-eigenaar voelen van die turbines.”

  Aandelen

  Dat laatste kan ook letterlijk. De financiering van de windturbines zal voor de volle 100 % gebeuren door burgerparticipatie. Alle Ninovieters kunnen via coöperatieve aandelen van Denderstroom of Ecopower mede-eigenaar worden van de windturbines en hun eigen de windstroom thuis afnemen. Als de winst het toelaat, keren de coöperaties een dividend uit.

  Els van Praet van Ecopower: “Met de realisatie van de windturbines willen we als energiegemeenschap windenergie oogsten voor eigen gebruik. De meerwaarde – financieel, ecologisch én maatschappelijk – blijft in Ninove. Op die manier kan iedereen deelnemen aan de lokale hernieuwbare energietransitie.”

  Energie-armoede

  Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen) ziet hierin ook een kans om energie-armoede tegen te gaan: “Veel van de huidige klimaatmaatregelen, zoals groepsaankopen voor zonnepanelen, gaan voorbij aan kansarmen. In dit project zit een unieke kans. Via de middelen, die ter beschikking komen, kunnen we ook de energie-armoede aanpakken en mensen met weinig budget helpen besparen op de energiefactuur.”

  Info: EcopowerDenderstroomWindenergie Oost-Vlaanderen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons