Directeur basisschool Windekind antwoordt op klacht ‘bezorgde ouder’

  26 maart 2021

  DENDERWINDEKE – “Dat ouders bezorgd zijn en zich vragen stellen kunnen we volledig begrijpen”, aldus directeur Jeroen Cooman van basisschool Windekind. “Maar niet, dat zij hiervoor berichten naar de media verspreiden, die totaal niet stroken met de feiten en zelfs pertinent onjuist zijn.”

  Een ‘bezorgde ouder’ stuurde vrijdag 26 maart een niet ondertekend bericht naar de lokale media in verband met Windekind.

  “In de basisschool is vorige week al een quarantainemaatregel uitgevaardigd in een bepaald leerjaar. Sinds gisteren is de kleuterafdeling betrokken bij COVID-besmettingen en is er geen school meer. Het CLB acht het niet nodig om de kinderen te testen. Kinderen besmetten hun ouders, die op hun beurt andere personen kunnen besmetten indien zij niet op de hoogte zijn van hun positiviteit. Hier wordt echt tekort geschoten.”

  Samen met schepen van onderwijs Joost Arents dient directeur Jeroen Cooman die bezorgde ouder van repliek.

  2de leerjaar C

  In de eerste plaats was er een quarantaine in het 2de leerjaar C.

  “Zondag 14 maart liet een leerkracht mij weten, dat een ouder haar had verwittigd omdat hun kindje positief was getest”, aldus de directeur. “We hebben de richtlijnen van de procedure gevolgd. Het CLB-team contacteerde meteen alle ouders, die een kindje hadden in die bewuste klas.”

  Uiteindelijk werd beslist, dat 16 van de 20 kinderen tot de hoog risicogroep behoorden.

  “Om alle commotie te vermijden is de hele klas in quarantaine geplaatst. Ouders kregen een code om hun kind te laten testen. De leerlingen, die negatief testten, konden maandag 22 maart terug naar school. Op een na zijn alle leerlingen teruggekomen. Deze leerling kreeg verlengde quarantaine omdat de zus ook positief testte. De klastitularis behoorde niet tot de hoog risicogroep en bleef aan het werk.”

  Kleuters

  Los daarvan kreeg een kleuterjuf woensdagavond 24 maart de melding, dat ze positief had getest.

  “Contact tracing nam contact op met haar. Donderdagvoormiddag 25 maart bracht contract tracing alle contacten in kaart. Om 12.30 uur was er online overleg met alle nodige diensten en personen: burgemeester, schepen, sectorverantwoordelijke, diensthoofd, noodambtenaar, CLB-artsen en overkoepelende arts, coördinerend directeur en de directeur.”

  Na dit overleg is beslist dat 5 leerkrachten en 4 kleuterklassen in quarantaine moesten: ze behoorden tot de hoog risicogroep.

  “Voor de overige 3 klassen was dit niet echt nodig aangezien ze tot de laag risicogroep behoorden. Er waren echter onvoldoende leerkrachten over om op een verantwoorde manier de kleuterafdeling open te houden. Daarom is de sluiting van de kleuterafdeling in zijn geheel bevolen.”

  Stappen

  De directeur somt de volgende stappen op, die zijn gezet, rekening houdend met ‘het belangrijkste eerst’.

  • De leerkrachten zijn geïnformeerd over de stand van zaken.
  • Nadat de brieven (hoog en laag risico) vanuit het CLB ter beschikking waren, zijn deze bezorgd aan de leerlingen.
  • Na het uitdelen van de brieven zijn alle ouders telefonisch gecontacteerd, met de vraag hun kleuter te komen halen.
  • Het CLB corona-team contacteerde ook nog de ouders van de hoog risicogroep om hen een code tot testing te bezorgen.
  • De directeur contacteerde de arbeidsgeneesheer om voor de leerkrachten, die moesten worden getest, een code aan te vragen.
  • Brieven i.v.m. de opvang voor komende week zijn bedeeld aan de lagere afdeling.
  • Voor de ouders van de kleuters is een aangepaste versie meegegeven met daarin de mededeling, dat de kleuterafdeling volgende week niet zal open zijn.
  • De busmaatschappij is verwittigd, dat komende week geen vervoer nodig is.
  • Infano is eveneens verwittigd van de situatie in Denderwindeke.

  Directeur Jeroen Cooman besluit: “Om 21.00 uur donderdagavond heb ik als directeur de tijd gevonden om alle andere ouders via ons informatie kanaal ‘Gimme op de hoogte te brengen van de situatie op de school. Ik meen, dat we hiermee meer dan het nodige hebben gedaan om iedereen gepast te informeren, in volgorde van noodzakelijkheid.”

  Dat ouders bezorgd zijn en zich vragen stellen kan hij volledig  begrijpen. “Maar niet, dat zij hiervoor berichten naar de media verspreiden, die totaal niet stroken met de feiten en die zelfs pertinent onjuist zijn.”

  Info: Windekind.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons