Carine Coppens algemeen directeur van het lokaal bestuur Ninove

  15 juli 2021

  NINOVE – In navolging van de beslissing van de Raad van State, geeft de stad een perscommuniqué vrij. Oppositiepartij Forza Ninove spreekt van een blamage voor de stad.

  De Raad van State heeft geoordeeld, dat mevrouw Carine Coppens met ingang van 25 februari 2018 van rechtswege is aangesteld als algemeen directeur (arresten nrs. 251.252, 251.253 en 251.254 van 9 juli 2021, betekend op 13 juli 2021).

  Het lokaal bestuur Ninove gedraagt zich naar deze zienswijze van de Raad van State. Mevrouw Carine Coppens is op 14 juli 2021 dan ook onmiddellijk uitgenodigd om haar taken van algemeen directeur op te nemen om de continuïteit, de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur Ninove en de goede dienstverlening naar de bevolking te garanderen en een gesprek daarover aan te gaan.

  De beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het OCMW Ninove is in 2017 verbroken. Op basis van die beslissing is een selectieprocedure georganiseerd om een algemeen directeur aan te stellen. Volgens de Raad van State was dat niet rechtsgeldig (net als de herneming ervan).

  Het gegeven, dat de opzeggingsperiode van mevrouw Carine Coppens (toenmalig OCMW-secretaris, door het OCMW ter beschikking gesteld om ook de functie van stadssecretaris uit te oefenen) de datum van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur overschrijdt, heeft voor de Raad van State tot gevolg dat – ondanks de stopzetting van de terbeschikkingstelling – mevrouw Carine Coppens op dat ogenblik (25 februari 2018) nog beide functies van secretaris bekleedde, en van rechtswege algemeen directeur is.”

  Drijfzand

  “We hebben van in het begin gewaarschuwd, dat deze procedure is gestart op juridisch drijfzand”, aldus Guy D’haeseleer (Forza Ninove) in een eerste reactie. Hij had de afgelopen gemeenteraden, weliswaar in besloten zitting, die problematiek aangekaart.

  “Dat blijkt nu. Wij waren de enige partij, die niet is meegestapt in dit bij voorbaat verloren avontuur. Dit is een blamage voor onze stad en trouwens niet het enige personeelsdossier, dat de stad verliest. De laatste drie processen werden telkens verloren. Dit kost de stad tienduizenden euro’s aan advocatenkosten.”

  Tot 2020 zou het al gaan om goed € 27.000, in het dossier Coppens alleen al.

  Ontslag

  “En dit allemaal omdat mevrouw De Jonge haar oorlog met de voormalige combi-secretaris wou uitvechten, weliswaar op kosten van de belastingbetaler. Zij en schepen Arents moeten hun politieke verantwoordelijkheid nemen. In hun plaats zou ik ontslag nemen. Maar ik vermoed, dat ze niet over zoveel politiek fatsoen beschikken. Ze zullen zich vastklampen aan hun postje.  Dit is een blamage voor onze stad.”

  Info: zie ook ‘Raad van State fluit Ninoofs stadsbestuur terug over aanstelling algemeen directeur’.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons