Debat over het geld van de stad

  13 december 2023

  NINOVE – De tweede zitting van de gemeenteraad op 12 december ging over de centen. Afhankelijk van de visie staat de stad er financieel goed voor of dreigt een catastrofe.

  Getallen zijn wat ze zijn; het is de manier waarop je deze interpreteert, die ter zake doet. Zo ook wat betreft de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 voor de stad, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender. Over de budgetten voor de 12 kerkfabrieken was geen discussie nodig.

  Investeringen

  “Ten aanzien van de aanpassing in juni van het meerjarenplan, zijn enkele verschuivingen gebeurd, maar zonder grote wijzigingen”, begon schepen voor financiën Katie Coppens (Samen) haar verantwoording. “We behouden de investeringen en de grote projecten. Door de € 33 miljoen die we extra aan lonen moeten betalen en de gestegen kosten voor diensten en goederen, hebben we wel minder reserves. De dotatie aan de lokale politie is substantieel verhoogd ten aanzien van vroeger.”

  De opcentiemen en de gemeentebelastingen blijven ongewijzigd, al zorgen de gestegen lonen wel voor verhoogde inkomsten uit die laatste belasting.

  Ze somde een aantal geplande investeringen op: de toren van de Abdijkerk, het stationsplein en de Stationsstraat, extra uitgaven voor diverse OCMW-posten, de stadskernvernieuwing, de stedelijke basisscholen, het landschapspark, voertuigen en machines voor de technische dienst, het jeugdhuis, de aanleg van een tijdelijke parking op het te slopen deel van de Kaaischool, de stadstuin op de Inghelantsite en nog veel kleinere investeringen in de stad en de dorpen.

  Verbinding

  In haar verklaring verwees burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) naar de ondernemer van het jaar Willy Naessens. “Het is dank zij de mensen, dat een bedrijf groeit en dat is hier ook het geval. Onze stadsdiensten zijn wel nog geen geoliede machine, maar onze mensen zetten zich dagelijks in. Nu al merk je de kentering als gevolg van een modern en humaan personeelsbeleid onder impuls van de algemeen directeur.”

  Door de financiële crisis moest de stad een stap terug zetten, maar alle plannen staan op de agenda om af te werken. Zij herhaalde de accenten, die tijdens het laatste jaar van deze legislatuur zullen liggen op de kleine en de grote projecten.

  “We werken aan een veilige samenleving. De inwoners beschermen is onze dagelijkse kerntaak. Dit jaar telden we 48 projecten door de buurtbemiddelingsdienst, er zijn momenteel 18 buurtinformatienetwerken (BIN) actief. Sinds 2015 hebben we het politiekader uitgebreid met 18 eenheden en onze politie werkt zich uit de naad. We gaan voor een integraal model, in samenwerking met verschillende diensten en organisaties.”

  Ze herinnerde ook aan de stiefmoederlijke behandeling van Ninove door het Gemeentefonds, maar wil toch positief naar de toekomst kijken. “Besturen is je verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken.”

  Lege kas

  Rudy Corijn (Forza Ninove) zag het even anders. “We zullen eindigen met een lege kas: € 65 miljoen schuld, een ongekend dieptepunt. Maar het plaatje moet kloppen, met alle middelen. Dat je in 2025 een daling ziet van € 435.000 voor de gewone werking is totaal ongeloofwaardig. De autofinancieringsmarge bedraagt € -1,7 miljoen in 2024: geld dat je dus tekort komt om de dagelijkse werking te betalen. Bovendien is er een discrepantie tussen de investeringstabellen 2023-2025 zoals die in het meerjarenplan staan en wat ik optel op basis van de beslissingen van het schepencollege: jullie hebben nog € 3 miljoen, die niet is gebudgetteerd. Ik wens jullie veel succes met de zoektocht. De stad financieel gezond? Leg me dat eens uit.”

  Na hem zegden Stijn Vander Elst (Open Vld) en Bart Mignon (Samen) namens hun fractie de steun toe aan de wijzigingen in het meerjarenplan van hun meerderheid. De tweede discussieronde leverde geen wijzingen op in de standpunten en de visies.

  Goednieuwsshow

  In de laatste ronde van het debat nam niemand van de fractieleiders nog het woord, behalve Guy D’haeseleer (Forza Ninove), die vraagtekens plaatste bij “de goednieuwsshow van deze meerderheid. Bij de bevolking leeft een totaal ander gevoel, zoals blijkt uit de antwoorden van de meer dan 2.000 respondenten op onze enquête. In een online bevraging van Het Laatste Nieuws staat Ninove bij de slechtste 20 gemeenten op het vlak van veiligheid. De stad eindigt in het algemeen op plaats 289 op 300 gemeenten. Een beetje bescheidenheid is dus op zijn plaats; we zullen zien wat de gemiddelde Ninovieter in oktober 2024 denkt.”

  Hij verwees nog eens naar de talloze onderlinge incidenten bij de ‘anti-Forza-coalitie’.

  “Ook een beetje bescheidenheid graag op het vlak van veiligheid. Toen hier dit jaar een dode viel en iemand in levensgevaar kwam, verklaarde de burgemeester dat de toestand niet meer onder controle was en vroeg ze bijstand van de federale politie.” Hij catalogeerde haar speech als “praatjes van een verbindend verhaal.”

  Burgemeester De Jonge wou hem van repliek dienen, maar dat was buiten de waard gerekend, in casu haar partijgenoot en gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten. Het reglement liet geen volgende ronde toe, haar kans was verkeken.

  Na de stemming meerderheid-minderheid stapte de burgemeester onmiddellijk op, met een gezicht als een donderwolk zonder iemand nog een blik te gunnen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons