Een begrotingsdebat waarvan je op voorhand de uitkomst kent

  22 november 2022

  NINOVE – De eindstemming over de begroting voor volgend jaar leverde maandag 21 november na 3 uur debat geen verrassingen op. De meerderheid stemde voor, de oppositie tegen.

  De jaarlijkse septemberverklaring van deze meerderheid viel dit keer wel in november. De nasleep van de coronacrisis, de heersende oorlog in Oekraïne, de uit de span swingende inflatie, de energiecrisis, de loonindexaties hadden de meerderheid van burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) genoopt tot een aantal aanpassingen aan het financieel meerjarenplan 2020-2025. Daar waar andere steden en gemeenten fors moeten besparen en zelfs de belastingen verhogen, is Ninove daar niet aan toe.

  Investeringen

  De financieschepen Katie Coppens (Samen) had goed nieuws. De belastingen gaan niet omhoog (7,5 % personenbelasting en 866 opcentiemen onroerende voorheffing), ondanks de toenemende uitgaven. Er is zelfs ruimte voor investeringen, zij het met enige vertraging: Abdijplein, zwembad, bibliotheek, toerismekantoor, sporthal, stadskernvernieuwing… Daarvoor zijn de vergunningen aangevraagd of al bekomen. De leningen hiervoor zullen een looptijd hebben van 20 jaar, in plaats van de gebruikelijke 12 jaar voorheen.

  De andere schepenen en de burgemeester gingen nadien in op een aantal aparte beleidsdomeinen. De meerderheidsfracties steunden bij monde van de fractieleiders Stijn Vander Elst (fractieleider Open Vld) en Anja Beeckman (Samen) hun burgemeester en schepenen.

  Falen

  ‘The duty of the opposition is to oppose’ (Winston Churchill) was het leitmotiv bij de kritiek van de oppositie op deze ‘goed nieuws show’.

  De aanpassing aan het meerjarenplan was volgens Karolien De Roose (N-VA) het laatste wapenfeit van deze coalitie, die ze gewoontegetrouw ‘de coalitie van de stilstand’ noemde.

  De lijst met de niet-gerealiseerde plannen en projecten overtreft volgens haar deze van de te realiseren projecten. Waar we met deze stad naartoe willen, daarvan liggen de mensen wakker en daarop bracht de meerderheid geen antwoorden, aldus het N-VA-raadslid.

  Tegen het licht van de aankondigingen begin 2019, faalde voor leerkracht in spe De Roose dit ‘investeringsbestuur’ over de hele lijn, zonder kans op een tweede zittijd. Met een dergelijk negatieve balans zou ze niet graag naar de kiezer trekken.

  Puin ruimen

  Voor Forza-oppositie fileerden Rudy Corijn, Ilse Malfroot en Guy D’haeseleer de voorliggende aangepaste meerjarenplanning, globaal en gedetailleerd.

  Het slechtste bestuur sinds 1994, concludeerden ze. De euforie aan het begin van deze coalitie heeft plaatsgemaakt voor ideologische tegenstellingen en openlijk onderling geruzie. De bevolking ligt volgens Forza niet wakker van grootse projecten, maar van de dagelijkse mank lopende dienstverlening door de stad, de toenemende verfransing en immigratie.

  Forza concludeerde: als tegen 2024 alle kassen leeg zijn, zal de volgende coalitie – wie het ook moge zijn – tegen een schuldenberg van € 44 miljoen aankijken. De kiezer zal in 2024 de dobbelstenen leggen; de nieuwe coalitie zal moeten puin ruimen.

  Info: mocht je het volledige debat in alle finesses en nuances willen (her)bekijken, dan kan dit via deze doorverwijzing.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons