• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Gele zakken verdwijnen, maar discussie nog lang niet verstomd

  05 juni 2020

  NINOVE – De meerderheid ging tijdens de virtuele gemeenteraad akkoord met de plannen van De Intercommunale Land van Aalst (ILvA) voor de vervanging van de gele zakken door afvalcontainers. De oppositie was ook na afloop van de discussie helemaal niet overtuigd. Karolien De Roose (N-VA) vatte die tegenkanting samen: “Achter het principe van ‘de grootste vervuiler betaalt’ staan we beslist, maar dit is toch wel een heel duur idee geworden en eigenlijk een driedubbele belastingverhoging.”

  Schepen van milieu, openbare werken en mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) vond de invoering van de afvalcontainers verdedigbaar: “We zijn het eens met een gewichtsgebonden tarief. Er zijn aan dit systeem groeipijnen, maar ook voordelen. We hebben inspanningen gedaan om aan de verzuchtingen van de gemeenteraad tegemoet te komen.”

  “Dit komt al de derde keer op de agenda, een heel pijnlijke vertoning”, begon Karolien De Roose (N-VA) haar requisitoir. “Van in november 2019 hadden wij, maar ook de meerderheid, veel vragen. En nu zouden die bezwaren praktisch weg zijn?”
  Niet dus, volgens De Roose en daarom zette zij deze nog eens op een rijtje.

  Rudy Corijn (Forza Ninove) sloot zich daarbij aan. “Tijdens een toelichting door ILvA, waarop de vertegenwoordiger van Ninove afwezig was, is gekozen voor een scenario van gedifferentieerd tarief. Dat doet de kosten voor de burger met 15.68 procent stijgen.”
  Ook hij had in het voorstel van de schepen geen antwoord gekregen op zijn vragen.

  “Ik ben evenmin enthousiast”, was het standpunt van Lieven Meert (Samen), “zeker niet over de praktische modaliteiten. Maar de stad heeft haar best gedaan en er zijn blijkbaar toch nog gesprekken met ILvA bezig. Er is echter geen alternatief, we kunnen niet uit ILvA stappen. Maar als de N-VA in andere gemeenten meer met ons had ingezeten, hadden we meer kunnen binnenhalen.”

  “Ninove is na Aalst de tweede grootste gemeente in ILvA”, weerlegde Guy D’haeseleer dit argument. “Welke inspanningen zijn geleverd om in overleg met andere gemeenten een verbond te vormen en de stem zwaarder laten door te wegen?”
  Ook hij vond dat de stad een deel van de lasten doorschoof naar de bevolking.“Het zal duurder zijn en zeker als je het moeilijk hebt op het einde van de maand.”  Hij waarschuwde voor afvalarmoede.

  Voor Stijn Vander Elst (Open VLD) waren voldoende bekommernissen weggenomen. Zijn partijgenoot en lid van de raad van bestuur van ILvA Michel Casteur poogde eveneens om aan te tonen hoezeer was tegemoet gekomen aan de bezwaren.

  “Globaal heeft dit systeem voordelen, ondanks de vele vragen”, concludeerde de schepen. Maar niet volgens de oppositie. Deze bleef onvermurwbaar en stemde tegen.

  De meerderheid zal nog veel hebben uit te leggen aan de bevolking, gelet op de vele negatieve reacties op de sociale media.

  Info: zie nieuw reglement in bijlage.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons