Gouverneur vernietigt onderhandse toekenning van kunstwerken

  22 juni 2021

  NINOVE – De Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter geeft Rudy Corijn (Forza Ninove) en Karolien De Roose (N-VA) gelijk. Zij hadden klacht neergelegd tegen de onderhandse toewijzing van kunstwerken voor de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat. De collegebeslissing van 16 november 2020 schendt volgens de gouverneur de wet inzake overheidsopdrachten.

  Tijdens de gemeenteraad van 1 maart 2021 interpelleerde Rudy Corijn over de onderhandse toekenning van kunstwerken aan kunstenaar William Arijs.

  Klacht

  Het ging hem niet alleen over de in zijn ogen extreem hoge kostprijs (meer dan € 100 000 euro). Er waren ook geen andere kunstenaars gecontacteerd. Karolien De Roose sloot zich bij die kritiek aan.

  Ze konden zich niet vinden in de politieke en administratieve afwikkeling van dit dossier en legden elk afzonderlijk klacht neer bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

  Overheidsopdracht

  Zij waren van oordeel, dat de wet op de overheidsopdrachten niet was gerespecteerd. Deze is gebonden aan heel strikte procedures, regels, termijnen, bedragen en uitzonderingen.

  Een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Dit is het geval voor kunstwerken, waarbij het unieke karakter en de waarde van het kunstvoorwerp inherent zijn aan de identiteit van de kunstenaar.

  Gouverneur Carina Van Cauter geeft de klagers over de volledige lijn gelijk. Zij stelt, dat de “redenen van het stadsbestuur niet draagkrachtig genoeg zijn om het unieke karakter van de kunstwerken, dat onlosmakelijk verbonden moet zijn met de kunstenaar, aan te tonen”.

  Behoorlijk bestuur

  Volgens Rudy Corijn waren het zorgvuldigheidprincipe als beginsel van behoorlijk bestuur en de motiveringsplicht eveneens geschonden.

  Ook daarin geeft de gouverneur hem gelijk. In het vernietigingsbesluit stelt ze “… dat de bestreden collegebeslissing van 16 november 2020, artikel 42 §1°,d,i van de wet inzake overheidsopdrachten schendt, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur.”

  Geen kunstenaar

  “We nemen akte van de beslissing”, aldus schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) in een eerste reactie.

  “Blijkbaar is de beslissing vooral gebaseerd op het feit, dat het hier niet om een uniek kunstwerk van een kunstenaar gaat. Dat klopt niet volgens ons. William Arijs maakte ‘Dingsken’, zeer gekend in carnavalsmiddens, krijgt elk jaar lof voor zijn creatie bij de Don Augustprijs en realiseerde ook De Zwaluwen op het dorpsplein in Lieferinge. Wanneer ben je dan wel een kunstenaar?”

  Al erkent de schepen, dat de argumentatie om de gewone procedure niet te moeten volgen, wellicht beter had gekund. “We zullen dus in een nieuwe toewijzing beter moeten argumenteren en toelichten waarom het unieke karakter van de kunstwerken onlosmakelijk verbonden is met deze kunstenaar.”

  Deze discussie zal op de gemeenteraad van 29 juni wellicht nog een vervolg krijgen. Daar staan de percelen 2, 3 en 4 van de doorsteek Beverstraat Kaardeloodstraat op de agenda. Het gaat om de goedkeuring van de wegenis, de bovenbouw en de groene muren.

  Info: Beslissing gouverneur doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons