Guy D’haeseleer (Forza Ninove): “Personeel is speelbal van ruzies in schepencollege.”

  11 mei 2022

  NINOVE – “Dat de verschillende partijen in het Ninoofse schepencollege regelmatig vechtend over de straat rollen is een publiek geheim”, aldus D’haeseleer. Maar volgens hem is het stadspersoneel daarvan de eerste dupe.

  Het stond in de sterren geschreven, vindt de Forza-fractieleider.

  “De loutere wil om Forza Ninove buitenspel te zetten en Guy D’haeseleer van de burgemeesterssjerp te houden was een zwak bindmiddel om deze coalitie 6 jaar lang overeind te houden. Na de vorming van een coalitie moet er ook worden bestuurd. Al vlug kwamen de ideologische tegenstellingen tussen Open VLD, Samen en overloper Joost Arents aan de oppervlakte. Elkaar vliegen afvangen en stokken in de wielen steken is blijkbaar de belangrijkste bezigheid van de leden van het stadsbestuur.”

  Ruzies

  Die ruzies ziet de Forza-voorman zelfs weerspiegeld in de notulen van het schepencollege van 21 maart ll.

  Daarin staat letterlijk: “Schepen Alain Triest vraagt volgende te notuleren: hij heeft vergadering belegd met personeel, dat geweigerd heeft daaraan deel te nemen. Schepen Vandewinkel deelt mee dat ze van hem geen toelating gekregen hebben om aan de vergadering belegd door schepen Triest deel te nemen.”

  Dat nu ook al het personeel ingezet wordt om de ruzies in het schepencollege te beslechten is voor D’haeseleer ongezien: “Het hoeft niet te verwonderen, dat de sfeer op de verschillende diensten naar een dieptepunt is gezakt en steeds meer personeelsleden het op een lopen zetten.”

  Goed bestuur

  Forza Ninove vraagt om te stoppen met deze politieke spelletjes binnen het schepencollege.

  “Ninovieters hebben geen nood aan een schepencollege, dat louter en alleen bezig is met het eigenbelang. De politiek in Ninove heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Wij tellen af naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 om de Ninovieter eindelijk te geven waarop hij/zij recht heeft: een Vlaams en veilig Ninove met een daadkrachtig schepencollege, dat bezig is met de problemen van de mensen en niet met het eigen postje. Het is 5 voor 12!”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons