Maatregelen moeten parkeerdruk rond Denderhockey verminderen

  25 januari 2022

  OUTER – Schepen voor parkeerbeleid Alain Triest (Open VLD) gaf tekst en uitleg bij de maatregelen om tegemoet te komen aan klachten van de bewoners van de Kerkstraat/Stuypenbergstraat. De oppositie vond die plannen mooi op papier, maar was niet overtuigd van een positief resultaat.

  Dender Hockeyclub Ninove is sinds oktober 2019 gevestigd aan de Stuypenberg. Dat zorgt voor overlast in de omgeving van het hockeyterrein. De stad neemt daarom een aantal maatregelen.

  Maatregelen

  De schepen somde ze op tijdens de gemeenteraad van 24 januari: “Een zebrapad, parkeerplaatsen voor bezoekers, 6 parkeerplaatsen voor bewoners en 1 voor personen met beperking, gele markeringen en paaltjes zodat de bewoners hun garage kunnen in- of uitrijden.”

  Deze en nog andere ingrepen (langsparkeerplaatsen, snelheidsremmers) zouden de veiligheid moeten verhogen, de snelheid en de parkeerdruk verlagen. De gemeente Haaltert was hierin gekend geweest.

  Al gaf de schepen ruiterlijk toe, dat deze niet een definitieve en structurele oplossing boden. “Het is wel een kleine stap in de goede richting.”

  Parkeerdruk

  Karolien De Roose (N-VA) rekende voor, dat van de 77 parkeerplaatsen, die de club in het vooruitzicht had gesteld bij de aanvraag, maar een derde ook effectief aanwezig was. En wie zou de naleving van de parkeerregeling controleren?

  Luc Roelandt (Forza Ninove) trad haar bij: het probleem is niet opgelost.

  Ook Rudy Corijn (Forza Ninove) vond de plannen niet stroken met de realiteit. Volgens hem was de inplantingsplaats indertijd niet goed gekozen. Bovendien moest de club oplossingen zoeken en niet de stad laten opdraaien voor de kosten. Al haastten hij en de andere interpellanten zich om te zeggen, dat ze niet de club viseerden.

  De schepenen Vande Winkel (Samen) en Marc Torrekens (Open VLD) mengden zich eveneens in het debat, net als burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). Maar de discussie bracht de partijen niet nader tot elkaar.

  De meerderheid ging niet akkoord met de Forza-vraag om dit punt te verdagen en keurde het goed; de oppositie onthield zich.

  Info: je kunt het volledige debat van 24 januari hierbij herbekijken.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons