Schepen Joost Arents (Onafh.) geeft de sjerp nog niet door

  23 september 2021

  NINOVE – Guy D’haeseleer (Forza Ninove) wou wel eens weten of Joost Arents zoals beloofd de schepensjerp halfweg de legislatuur zou doorgeven aan Kurt van den Driessche. Dat zal door omstandigheden echter nog niet gebeuren, volgens de schepen.

  Hij gaf ook de redenen daarvoor aan: de impact van een gebeurtenis, die Kurt van den Driessche ertoe dwong om die overname voorlopig uit te stellen.

  Die uitleg kon noch Forza noch N-VA overtuigen; het woord kiezersbedrog viel. “Bel dan zelf eens naar Kurt”, suggereerde Joost Arents, “om zijn versie te horen.”

  Niet evident

  We volgden die suggestie en laten Kurt van den Driessche aan het woord.

  “Wat Joost in zijn eerste repliek heeft gezegd klopt volledig. Er zijn in mijn privéleven inderdaad zaken gebeurd, die heel wat teweeg hebben gebracht. Eerst was veel onduidelijk, nadien zijn een aantal zaken uitgeklaard en heb ik bepaalde beslissingen genomen op professioneel vlak. Deze hebben tot gevolg dat het niet meer evident is om de fakkel begin 2022 over te nemen. Of dit alsnog zal gebeuren, zal de toekomst uitwijzen.”

  Opvolgers

  Hij had ook nog een boodschap voor Guy Dhaeseleer.

  “Hij stelt, dat iemand schepen zou worden, die niet eens verkozen is in de gemeenteraad. Maar hij vergeet het aantal raadsleden te vermelden van zijn eigen partij, die ook niet verkozen waren in 2018. Ik ben eerlijk gezegd de tel kwijt. Hoeveel zijn het er al? Er zijn er zelfs, die verkozen waren en niet eens een dag hebben gezeteld. Als hij het nog eens over kiezersbedrog heeft, dan is zijn eigen partij alvast het beste voorbeeld.”

  Schepen

  Dat hij en niet Karolien De Roose de schepensjerp zou overnemen, lijkt Kurt logisch.

  “Als een raadslid van een partij opstapt, wordt die opgevolgd door de eerste opvolger. Al blijft het bij de meeste partijen bij één of hooguit twee wissels per bestuursperiode. Bij Forza is er meestal iets meer verloop. Waarschijnlijk omdat Guy zo een goede partijvoorzitter is, of moet ik zeggen, een goede kabinetschef van de schijnvoorzitter? Misschien zou het niet slecht zijn mocht Guy eens aan zijn kiezers uitleggen, dat alleen mensen, die deel uitmaken van de meerderheid, schepen kunnen worden. Mevrouw De Roose is dat niet en heeft daar eind 2018, samen met het bestuur van N-VA, bewust voor gekozen. Had ze dat wel gedaan, dan zou het bestuur hebben beslist wie Joost Arents zou opvolgen als schepen. Zij of ik.”

  Confrontatie

  Van den Driessche vindt het ook makkelijk van Guy D’haeseleer om mensen aan te vallen, die zich niet kunnen verdedigen.

  “Zeker als het gaat om mensen, die hem met gemak van antwoord kunnen dienen. Dan durft hij de rechtstreekse confrontatie niet aan. Als hij me iets zou willen zeggen of vragen, kan hij me nochtans bellen. Hij heeft mijn nummer en heeft me eind 2018 genoeg gebeld. Toen was het dus geen probleem dat ik niet verkozen was. Maar de afgelopen dagen? Neen, dan heb ik hem niet gehoord. Hij heeft niet de moeite gedaan om te vragen of het juist was wat Joost vertelde. Laat staan of ‘zijn versie’ juist was. Natuurlijk niet, want hij verspreidt uiteraard liever roddels dan de waarheid. Zeker als die waarheid niet in zijn kraam past en hem in een lastig parket kan brengen bij zijn kiezers.”

  Burgemeester

  Hij heeft ook nog een uitsmijter in petto.

  “Als Guy stelt, dat hij een man van zijn woord is, wil ik hem graag herinneren aan een uitspraak, die hij enige tijd geleden (was het 2016?) heeft gedaan. Hij was bereid zijn banden met het Vlaams Belang door te knippen als hij daarmee burgemeester van Ninove kon worden. Wel, toen hij me eind 2018 belde, heb ik hem daaraan herinnerd. Ik heb hem gezegd dat hij de sleutel in handen had om burgemeester te worden. Maar laf als hij is, heeft hij toen gezegd ‘ik weet genoeg’ en heeft hij ingehaakt. Om nadien als een volleerde Judas de schuld in andermans schoenen te schuiven… Zijn kiezers zijn gewaarschuwd, maar ik moet van die boer geen eieren hebben.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons