Verkeershinder op omleidingswegen beroert ook gemeenteraad

  24 november 2021

  NINOVE – Dat de wegomleggingen voor kommer en kwel zorgen op de omleidingswegen, hoeft geen betoog. Karolien De Roose (N-VA) kaartte die problematiek aan op de gemeenteraad van 22 november. Al blijven deze maatregelen volgens burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) de minst slechte.

  Na een brede schildering van de problematiek, vooral in Appelterre-Eichem, kwam Karolien De Roose tot de kern van haar interpellatie. Verschillende buurtbewoners hadden haar gecontacteerd in verband met de overlast door het verkeer langs de officiële wegomleggingen en langs de sluipwegen.

  Vragen

  “Zijn er dagelijkse controles van de politie op vrachtwagens die de wegomleiding niet respecteren? Hoeveel processen-verbaal zijn ondertussen al opgemaakt? Krijgen de bevoegde schepen en burgemeester ook dergelijke mails met klachten van inwoners en wat hebben jullie met die klachten gedaan? Zijn jullie als stad tevreden over de communicatie door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)? Zo niet welke stappen hebben jullie al ondernomen naar het AWV?”

  Haalbaar

  Op de eerste twee vragen hadden de politie en de burgemeester eerder al cijfers meegedeeld: de politie stelde al 250 pv’s op.

  En ja, Tania De Jonge kreeg ook die vele mails met klachten en suggesties. “Elke week is er een evaluatievergadering met de dienst mobiliteit, de politie en het AWV. Er is handhaving, maar permanent 24/7 is onmogelijk. Er wordt rekening gehouden met suggesties, al kan dat niet altijd. Ik sta volledig achter deze aanpak. Als je alternatieven hebt voor de wegomleggingen, graag. Al denk ik, dat dit de best haalbare beslissing is.”

  Een sneer van mobiliteitsschepen Wouter Vande Winkel (Samen) aan het adres van het N-VA-lid en haar partij was niet van die aard om de sfeer gunstig te beïnvloeden.

  Suggesties

  Wel waren er suggesties van Michel Casteur (Open VLD) om de wegversmallingen op de Aardeweg gedurende de werken weg te nemen. En de burgemeester had ook oren naar de vragen van De Roose om de voetpaden begaanbaar te maken en een zebrapad te voorzien ter hoogte van kinderopvang De Lindekindjes.

  Al ligt volgens Karolien De Roose het probleem ook bij het gebrek aan goede communicatie: “Praten werkt, dat heb je ondervonden in Okegem. Een menselijke manier van communicatie is anders dan een onverschillige houding, want zo komen jullie nu over. Luister naar de mensen, ze trachten oplossingen aan te reiken, aanvaard deze.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons