Vzw Ninoverend ontbonden

  16 mei 2022

  NINOVE – Guy D’haeseleer (Forza Ninove) meldt, dat voorzitter Pascal Carael de vzw Ninoverend ontbindt. “Dat is de vlucht vooruit, zodat hij niet voor de gemeenteraad moet verschijnen.”

  D’haeseleer zal op de volgende gemeenteraad van 23 mei het stadsbestuur vragen om de financiering van de vzw Ninoverend te stoppen en de voorzitter te vragen ontslag te nemen. Tegelijk stelt hij voor om de solidariteitsbijdrage voor de zelfstandigen af te schaffen. Deze was immers  rechtstreeks gelinkt aan de werking van de vzw.

  “Na mijn interpellaties over de ontelbare statutaire, wettelijke, financiële en deontologische tekortkomingen, heeft de burgemeester nog getracht om het vel van de blunderende voorzitter te redden”, aldus de Forza-fractieleider. “Er is een verbetertraject’ opgelegd om aan de onregelmatigheden te remediëren.”

  Boekhouding

  Sinds december 2021 stelde hij ook vragen over de transparantie met betrekking tot de boekhouding van de vzw.

  “Na maanden stilzwijgen en een helse zoektocht naar deze boekhouding, kondigde de Pascal Carael met veel bombarie aan, dat de boekhouding was online gezet. Bij nader inzien betrof het enkel een lijst van facturen en twee rekeninguittreksels. Voor een kleine vzw behelst de boekhouding een kas- en ontvangstenboek; daarvan is nog steeds niets te bespeuren.”

  Ontbinding

  De gemeenteraad is bevoegd om na te gaan of aan alle opgelegde maatregelen is voldaan.

  “Hier is de boekhouding nog steeds spoorloos is. Dus moet de vzw verschijnen op een gemeenteraad om uitleg te geven. Daarna valt de beslissing of de overeenkomst wordt opgezegd of niet. Ik stel vast, dat de heer Pascal Carael hoog van de toren blaast in de pers maar ondertussen nog steeds op zoek is naar het kas- en ontvangstenboek. Om de zeer pijnlijke confrontatie op de gemeenteraad te ontlopen neemt hij nu de vlucht vooruit en ontbindt hij de vzw. Ik betreur dat de heer Carael deze confrontatie in alle openheid niet durft aan te gaan. Zijn woorden in de pers staan in schril contrast met zijn daden. Ik ben in ieder geval klaar om volgende week de leugens van de heer Carael één voor één te weerleggen tijdens mijn interpellatie.”

  Middenstand

  Voor Forza Ninove moet de stad het heft in eigen handen nemen om de middenstand te ondersteunen.

  “Handelaars hebben genoeg werk met het runnen van hun zaak en staan inderdaad niet te springen om er nog allerhande taken bij te nemen. Het is een taak van de stad om te zorgen voor de personele, administratieve, logistieke en financiële ondersteuning van onze handelaars, in samenspraak met de middenstandsraad.”

  D’haeseleer zal ook voorstellen om de solidariteitsbijdrage af te schaffen.

  “Deze was onlosmakelijk verbonden met de werking van de vzw. Forza Ninove heeft destijds als enige partij tegen de solidariteitsbijdrage gestemd omdat de Ninoofse zelfstandigen de enige doelgroep was, die de eigen dienstverlening door de stad mee moesten helpen financieren. Dit is dan ook een belastingverlaging voor de Ninoofse zelfstandigen. Ik stel vast, dat het Ninoofse stadsbestuur om nog enigszins hun gezicht te redden ook zelf de afschaffing ervan op de agenda heeft gezet.”

  Lees ook: Schepen Alain Triest (Open VLD): “Onder die omstandigheden was het moeilijk werken.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons