Inghelantsite zal stadskern grondig veranderen

  19 september 2023

  NINOVE – De verschillende fracties in de gemeenteraad gaven maandag 18 september hun visie op het voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Inghelantsite.

  Het gebied ligt tussen de Oude Kaaischoolstraat, de Dender, de Burchtstraat en de Graanmarkt. Schepen voor ruimtelijke ordening Katie Coppens (Samen) gaf nogmaals de hoofdelementen weer voor de ontwikkeling van dit gebied.

  Verdichting

  “De vleugel van de voormalige Kaaischool langs de Dender blijft behouden met ruimte voor horeca en beleving. Na de sloop van de andere gebouwen komen op die plek appartementen, woningen met tuin en zorgwoningen. De OCMW-parking wordt een groenpark en aan de Dender voorzien we een trappenpartij.”

  In de Bruchtstraat verrijst een aanbouw tegen de gevel van het OCMW-gebouw. “Waar voorheen ‘In de 1.000 vuren’ was, is privébebouwing voorzien, die doorloopt tot de Graanmarkt. Achteraan zijn nog wooneenheden gepland en een doorgang naar de Dender. Het zal een groen en mobiliteitsvrij domein zijn met beleving. Door de verdichting van de stadskern sparen we de open ruimte in de deelgemeenten.”

  Haar partijgenoot Stijn Vermassen (Samen) zag het ontwerp als een goede verhouding tussen het bewaren van erfgoed en een moderne stadsontwikkeling met de Dender als een troef. “Het is heel belangrijk en zal het uitzicht van de stad de komende decennia veranderen en bepalen.”

  Verbrusseling

  Rudy Corijn (Forza Ninove) had 4 bezwaren tegen de plannen zoals ze voorlagen. “Die verdichting zal enkel een aanzuigeffect hebben en de verbrusseling van Ninove nog meer in de hand werken met anderstaligen en allochtonen. Ninove moet een Vlaamse bufferstad blijven aan de grens met Vlaams Brabant.”

  Er zijn 5 woonblokken voorzien met voor 2 ervan 7 tot 8 bouwlagen. “Wij zullen ons daartegen verzetten. Die zullen voor inkijk zorgen op de Graanmarkt en we willen geen Dewaco-toestanden zoals in Molenbeek. Later ga je die hoogte evenmin kunnen weigeren voor de Fabeltasite. Voor ons hoeft een dergelijke skyline niet.”

  De stad gaat met 1 parkeerplaats per wooneenheid (inclusief bezoekers) in tegen haar eigen norm van 1 ½. “Sommige particulieren mochten niet bouwen omwille van die regel. Er is ook niets terug te vinden over de verwachte verkeersstroom. Met de voorlopige parking op de gesloopte Kaaischool los je bovendien het verlies van de ‘zwarte parking’ aan de Mallaard en deze van het OCMW niet op.”

  Tenslotte vond hij de fasering der werken merkwaardig. “Eerst laat je een royale stadstuin aanleggen voor een slordige € 1 miljoen en pas daarna zou de woningbouw beginnen. De middenstand zal graag zien, dat een tuin prioriteit heeft op de rest. De mensen gaan Ninove nog meer de rug toekeren.”

  Meerwaarde

  Stijn Vander Elst (Open Vld) vond het plan een meerwaarde voor de stad. “Er zijn al veel woonwijken gerealiseerd, maar dat is in een stadscentrum onmogelijk. Dus appartementen en hoogbouw; waar moeten de mensen anders wonen? Laten we blij zijn, dat ze nog naar de stad willen komen wonen, ook mensen met een andere huidskleur. Hier is een mix gepland met diverse types woningen voor alle demografische groepen.”

  Ja, maar

  “Groen is niet dolenthousiast over dit plan”, gaf Jordy De Dobbeleer, die duidelijk niet zijn Samen-petje op had. “De hoogbouw moet je compenseren met ruimte daarrond. Aangezien de privé-investeerders heel wat meerwaarde realiseren, is een compensatieregeling wenselijk.” De groene zone en de Burchtdammeersen aan de overkant vond hij als kwalitatief groen dan wel een meerwaarde. “We zullen dit voorlopig ontwerp goedkeuren, maar blijven kritisch ten aanzien van de bijdrage van de private partners.”

  Parkeerdruk

  Zijn Samen-collega Anja Beeckman had het moeilijk met de verdwijnende parkeerplaatsen. “Daarbij komt nog de ruimere norm van 1 ½ parkeerplaats per wooneenheid. De stad geeft de indruk boven de wet te staan met dit eigen project. Welke oplossingen voorzie je voor de parkeerdruk?”

  “Hier komt een heel uitgebreide vorm van woonentiteiten”, repliceerde schepen voor parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld). “Jullie focussen op 2 ‘torens’ met amper 8 verdiepingen. Weinig steden zullen zoveel groen hebben in de binnenstad, met de Dender als een plek van beleving en niet als een nadeel. Er komt ook een ondergrondse parking met 50 tot 60 plaatsen en aansluiting op de Graanmarkt, die we op termijn misschien parkeervrij kunnen maken. We hebben over dit ontwerp lang en veel gepraat. Het is een beleidskeuze voor heel veel groen.”

  Duurzaam

  “De hernieuwing van dit stadsdeel maakt deel uit van de meerjarenplanning en het coalitieakkoord”, gaf burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) nog mee. “Het klopt niet, dat Franstaligen en vreemdelingen naar de stad komen; wel mensen die vanuit de buitengemeenten verhuizen en hier ook geld uitgeven, met een positieve economische impact. Kijk naar Mechelen als voorbeeld. De beleving aan de Dender biedt ook heel wat mogelijkheden en de appartementen zullen snel verkocht zijn, ook door de stadstuin en het landschapspark Rechteroever als groene oase in de omgeving.”

  De diversiteit van wonen en bewoners en minder auto’s, zijn voor haar positieve elementen. “Wij ijveren niet om een centrumstad te zijn; wij gaan voor een duurzame ontwikkeling.”

  Tijdens de daaropvolgende tweede debatronde, verduidelijkten alle partijen nogmaals hun standpunt, zonder op hun stappen terug te komen. Na 1 uur debatteren keurde de gemeenteraad met 18 tegen 13 stemmen het voorlopige ontwerp goed. Binnenkort volgt het openbaar onderzoek, nadien een aanpassing door eventuele bezwaren en tenslotte zal de gemeenteraad het laatste woord hebben over de definitieve versie. Wat wel duidelijk is: het RUP Inghelantsite wordt geen tweede Centrumlaan met een dubbelzijdige Atlantikwall.

  Het volledige debat kun je hierboven (her)bekijken.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons