• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Hinder en wegomleggingen door nutswerken en innames openbaar domein

  25 december 2020

  NINOVE – De komende weken zal op verschillende plaatsen hinder zijn door werken en innames van het openbaar domein.

  Wegen
  • Meerbeke-Klapstraat
   – Na voorgaande rioleringswerken gebeurt een definitief herstelling van de weg.
   – Tot en met 04/01/2021, tussen 9 uur en 17 uur afgesloten.
  • Ninove-Kievietlaan
   – Door het plaatsen van een mobiele kraan is de weg afgesloten.
   – Op 29/12, tussen 7 uur en 19 uur.
  • Neigem-Brusselseheerweg
   – Voor de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting is de straat afgesloten.
   – Van 07 tot 08/01/ 2021, tussen 9 uur en 19 uur.
   – Het verkeer van en naar Lieferinge kan omrijden via Hemelrijk, Meerbeke.
  • Pollare-Beukendreef
   – Door rioleringswerken is de straat afgesloten.
   – Op 08/01/2021, tussen 9 uur en 19 uur.
  Spooroverweg

  Infrabel plant in januari onderhoudswerken aan spooroverwegen. Deze werken gebeuren steeds tussen 22 uur en 6 uur. In die tijdspanne is de spooroverweg afgesloten.

  • Ninove-Savooistraat: van 11 tot 13/01/2021.
  • Eichem-Rietstraat: 13 tot 15/01/2021.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons