• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Karolien De Roose (N-VA): “Gemeenteraad keurde parkeernorm nooit goed”

  23 december 2020

  NINOVE – De parkeernorm, die het stadsbestuur hanteert bij bouwaanvragen, is door de gemeenteraad nooit goedgekeurd. Daarom legde raadslid Karolien De Roose deze ter stemming voor op 14 december. Zonder succes.

  Sinds 2015 geldt in Ninove een parkeernorm voor auto’s en fietsen om alle bouwprojecten uniform te beoordelen. Op basis van hun ligging moeten deze een aantal parkeerplaatsen voor auto’s en fietsenstalplaatsen voorzien.

  Niet wettelijk

  Karolien De Roose stelde het stadsbestuur hierover eerder een schriftelijke vraag en trok grote verbaasde ogen bij het antwoord, dat ze kreeg. “De gemeenteraad heeft deze parkeernorm nooit goedgekeurd en dus is deze niet wettelijk. De projectontwikkelaars zijn daarvan perfect op de hoogte. Zo kende de bestendige deputatie in september 2019 toch een bouwvergunning toe, die het stadsbestuur eerder had geweigerd wegens niet in orde met de parkeernorm.”

  Daarom stelde ze voor dat de gemeenteraad de kwestieuze parkeernorm alsnog formeel zou goedkeuren, kwestie van rechtszekerheid te bieden.

  Strikt

  “Het klopt wat je zegt”, beaamde de schepen van parkeerbeleid Alain Triest (Open VLD). “Maar als we dit goedkeuren, moeten we meteen ook striktere normen toepassen. Ik ken nu al enkele dossiers, die daaraan niet kunnen voldoen. Als die norm niet haalbaar is, bekijken we dossier per dossier en zoeken we een oplossing. Soms lukt dat, soms niet.”

  Zijn collega van openbare werken Wouter Vande Winkel (Samen) trad hem bij: “Die parkeernorm heeft de laatste jaren toch zijn dienst bewezen. Het is enkel bij grote uitzondering, dat een bouwpromotor daar tegen ingaat. We moeten dit beleid aanhouden, want het heeft grote verdiensten. De fouten uit het verleden zijn er uit.”

  Geen norm

  “Een aanpak à la tête du client”, concludeerde het Vlaams-nationale raadslid. “Als je dit niet wilt goedkeuren, bied je geen rechtszekerheid, is er geen parkeernorm en kan je bouwen zonder parkeerplaatsen te voorzien. Dan heb je beter geen norm.”

  Die bewering sprak Triest ten stelligste tegen. “Die parkeernorm is standaard in alle bouwdossiers. Enkel als de aanvragers niet voldoen, zoeken we een goede oplossing.”

  En ook Vande Winkel was formeel: “Dit is niet à la tête du client. In al die jaren herinner ik me maar één uitzondering: de appartementen aan de Langemuntstraat.”

  Karolien De Roose was de enige, die haar voorstel steunde. De meerderheid stemde tegen en Forza-Ninove onthield zich.

  Info: Parkeernorm Ninove.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons