Politie maakt bilan op na week controle op wegomleggingen Brakelsesteenweg

  19 oktober 2021

  OUTER – De lokale politie van Ninove schreef op een week tijd 75 boetes uit voor het negeren van de signalisatie tijdens de werken op de N8/Brakelsesteenweg. Ze zal verhoogde controles blijven uitvoeren en indien nodig opdrijven.

  Sinds de heropstart van de wegenwerken op de Brakelsesteenweg heeft de Ninoofse politie extra controles uitgevoerd op de omleidingswegen. De controles richtten zich specifiek op het naleven van de tonnagebeperking en het respecteren van de verbodsborden.

  Overtredingen

  Na een eerste week intensief controleren, maakt de politie de balans op.

  • Controle op vrachtwagen + 3,5 ton
   De politie Ninove verbaliseerde 58 bestuurders van vrachtwagens, die in overtreding waren met het verbodsbord C21 (tonnagebeperking).
   Een groot aantal andere vrachtwagenchauffeurs kon een boete ontlopen omdat de politie hen terugstuurde vooraleer ze de straat met tonnagebeperking inreden.
   De boete voor het negeren van de tonnagebeperking bedraagt € 182,84.
  • Verboden richting voor iedere bestuurder (bij een eenrichtingsstraat)
   Wanneer je bord C1 negeert, kom je in een straat terecht waarbij je tegen de rijrichting inrijdt. Dit zorgt voor heel gevaarlijke situaties.
   De boete is bepaald op € 182,84.
  • Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder
   Het verkeersbord C3 verbiedt alle verkeer; er is geen enkele reden om dit voorbij te rijden.
   De boete voor het negeren ervan dit bord bedraagt € 66,84.
  • Plaatselijk verkeer
   Op meerdere plaatsten is het verbodsbord aangevuld met een onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. De wegcode beschouwt plaatselijke verkeer als “de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen, fietsers en ruiters.”
   Als je er niet woont of geen bezoeker/leverancier bent van een bewoner, heb je niets te zoeken in die straat. En al helemaal niet  omdat je dan minder ver zou moeten omrijden.
  • Met betrekking tot het negeren van de borden C1 en C3 zijn 17 processen-verbaal opgesteld.

  De lokale politie van Ninove roept iedereen op om de aangebrachte signalisatie nauwgezet op te volgen en na te leven. Ze zal blijven controleren en desnoods de frequentie van de controles opvoeren.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons