Sloop woningen langs Brusselsesteenweg/N8 pas vanaf oktober

  17 juni 2024

  MEERBEKE – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat de onteigende woningen langs de N8 tussen de Tramstatie en de grens met Roosdaal slopen. Dit zou wellicht vanaf oktober gebeuren en niet vanaf  5 augustus, zoals eerder was gemeld.

  Voor de herinrichting van de N8 tussen het kruispunt Tramstatie en de grens met Roosdaal, zijn een aantal woningen onteigend om af te breken. De aangelanden ontvingen een brief over die geplande sloop. Deze zou plaatsvinden tussen 5 augustus en 11 november en voor ernstige hinder zorgen op de Brusselsesteenweg. Tegelijk kregen de handelszaken een link naar de hinderpremie van het Vlaams Agentschap Investeren en Ondernemen (Vlaio). Een en ander zorgde voor commotie.

  Foute communicatie

  Maar blijkbaar berustte de brief in kwestie op een foute communicatie. “Wij registreren al onze werven in een werfregistratiesysteem”, legt Jef Schoenmaeckers (communicatieverantwoordelijke AWV) uit. “Dat vloeit automatisch door naar het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en zo naar Vlaio. Dat agentschap stuurt geautomatiseerd brieven door naar handelaars in de omgeving van de hinderzone, aangegeven in GIPOD.”

  De informatie, die is ingevoerd, was echter voorlopig en onvolledig. “Ze klopt dus niet. Er is bij het invoeren niet stilgestaan bij het feit, dat deze informatie al op die manier bij mensen in de bus zou komen. We kunnen hen geruststellen, dat de werken louter betrekking hebben op de sloop van de onteigende woningen. Ze starten zeker niet in augustus, maar wellicht pas vanaf oktober. De verspreide informatie is voorbarig, aangezien de sloopvergunningsaanvraag zelfs nog lopende is.”

  Beperkte hinder

  Tijdens de sloopwerken aan de woningen, zal in de werkzone maximaal 1 rijstrook en voetpad worden ingenomen, waar nodig voor de plaatsing van de machines en een veiligheidsstrook. “De gewestweg N8 wordt dus geenszins afgesloten, noch is er een wegomlegging aan de orde. De hinder zal beperkt blijven tot enkele weken en dit in totaliteit voor alle sloopwerken: dus vanaf het kruispunt Tramstatie tot aan de grens met Roosdaal.”

  Inmiddels stuurde het AWV een brief  naar de aangelanden om zich te excuseren en een en ander te verduidelijken.

  In bijlage geven we een voorstelling van de geplande herinrichting.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons