Pleidooi voor een waardige plaats voor ouderen in onze samenleving

  21 oktober 2021

  NINOVE – Charlotte Brys en Geert Messiaen publiceerden onlangs ‘Oud, niet out maar goud!’. In dat boek willen beiden het debat over ouderenzorg en ouder worden in onze samenleving verder op gang trekken.

  Charlotte Brys (35 – Voorde) is klinisch psycholoog, gerontoloog en integratief psychotherapeut (i.o.). Zij werkt al 10 jaar dagelijks met ouderen. Vanuit de nood aan en passie voor ouderenpsychologie (ook aan huis) richtte zij vorig jaar de eigen zaak ‘Chartoloog’. Met een zo positief mogelijke bril kijkt zij naar de situatie van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals, die op haar een beroep doen.

  Geert Messiaen (74 – Roeselare) is doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat. Tot voor kort was hij secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. Hij is in Roeselare voorzitter van VIEF, de liberale vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden. Zijn visie over de gezondheidszorg, zowel in binnen- als in buitenland, bracht hij uit in verschillende boeken en opiniestukken.

  Vergrijzingsgolf

  Hun identieke ideeën en visie over ouderen en de manier waarop zij een plaats krijgen in de samenleving bracht hen samen. Na een virtuele ontmoeting beslisten ze deze uit te schrijven en te bundelen tot een boek.

  De coronacrisis heeft heel wat pijnpunten blootgelegd. Denk maar aan de kloof tussen jong en oud, choquerende uitspraken over ouderen in de media en ontoereikende psychologische begeleiding voor degenen, die hieraan nood hebben.

  Bovendien staat de samenleving voor een grote vergrijzingsgolf. Het aandeel 65-plussers zal in 2040 toenemen tot ongeveer een kwart van de totale bevolking in Vlaanderen. Vandaag de dag is dat 1 op 5.

  De huidige aanpak zal niet toereikend zijn voor de noden en mogelijkheden in de toekomst. Daarom zullen aanpassingen nodig zijn. De uitbouw daarvan gebeurt best op lokaal niveau, dicht bij en met de mensen. Er moet ook worden nagedacht over buurtwijken, meer kleinschalige woonvormen, zelfs een ouderenrechtencommissaris.

  Actie

  Nog een aandachtspunt: ‘ageisme’. Dat begrip staat voor discriminatie, stereotypering en vooroordelen op basis van leeftijd. Dit heeft namelijk een negatieve invloed op het welzijn van ouderen en zelfs op hun levensverwachting.

  Het is tijd om nu in actie te komen, over leeftijdsgroepen en bevoegdheden heen. Veroudering belangt volgens de beide auteurs ons allemaal aan en omvat alle domeinen van het leven.

  Charlotte en Geert stellen in het najaar en volgend jaar hun boek samen voor op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ze zijn het levende bewijs, dat verschillende generaties elkaar kunnen vinden en samenwerken.

  Praktisch

  Info: Charlotte BrysGeert Messiaen.

  MLI

   

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons