• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Waar is Maria?

  04 mei 2021

  NINOVE – Vanaf 7 mei zal gedurende de hele meimaand elke maandag, woensdag en vrijdag om 19.45 uur stipt een ‘Mariaverschijning’ plaatsvinden in Ninove en/of deelgemeenten.

  Het is al ettelijke decennia geleden, dat Maria nog eens waarlijk is verschenen in onze contreien. Tijdens de meimaand zal dit 11 keer gebeuren in de Sint-Corneliusparochie.

  Onder het motto ‘Kom UIT uw kot’ en geïnspireerd door ‘De stoel’ (Duizend zonnen) en ‘Waar is Wally?’, kunnen alle parochianen de komende 4 weken op zoek gaan naar Maria.

  Via de FB-pagina Kerk in Ninove en op Instagram zal je telkens om 19.45 uur een foto te zien krijgen van de plek, waar Maria zich precies openbaart. Herken je de locatie? Rep je dan als de bliksem en geheel corona-veilig daarheen en zorg, dat je de eerste bent om deze heuglijke en zeldzame wonderen te aanschouwen met eigen ogen.

  Het is een eigentijdse manier om de Mariadevotie in stand te houden.

  Praktisch

  • Data: vanaf 7 mei, elke maandag, woensdag en vrijdag.
  • Plaats: op een mystieke plek in de stad of een van de dorpen.
  • Werkwijze: de verschijningen worden telkens om 19.45 uur stipt geopenbaard via FB-Kerk Ninove of Instagram Kerk Ninove, een half uur lang.
  • Prijzen: de eerste wint een prijs; deze zou lekker én devoot zijn.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons