• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Autowijding Pollare

  05 juni 2017

  In 1937 richtte, wijlen Karel Fransman, het Broederschap van St Kristoffel op en sindsdien is er de jaarlijkse autowijding op de tweede en de derde zondag van juni. Iedereen is uitgenodigd om gratis naar de wijding te komen, je kan ook lid worden van het Broederschap door een kleine storting te doen op de rekening bij KBC “BROEDERSCHAP VAN ST KRISTOFFEL” BE28 7370 1464 4720 lidgeld: 7,00 Euro Steunend Lid: 12,50 Euro Erelid: 25,00 Euro

   
  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons