Sluikstorten ruimen: de bermen van de Koning Boudewijnlaan

05 november 2020

NINOVE – De Ninoofse zwerfvuiljagers kuisten zaterdag 31 oktober de bermen langs de Koning Boudewijnlaan (N28). “Eigenlijk is deze opruiming voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, vertelde opruimer Kris De Wit ons na afloop. “Maar wat is dan het alternatief? Het daar nog maanden laten liggen?” De maatschappelijke kost voor het onderhoud van deze en andere gewestwegen is niet min, rekende Jef Schoenmaekers (AWV) ons voor.

Samen met de benjamin van het genootschap Elias Kestens heeft Kris zaterdag 31 oktober nog eens de Koning Boudewijnlaan afgewandeld in corona-veilige omstandigheden. “Van aan de lichten in Meerbeke tot de lichten aan de waterzuivering en terug. Liefst 88 zakken hebben we vanuit de berm naar boven gesleurd. Daar zijn veel zakken met pampers bij. Er liggen nog een 20-tal zakken helemaal beneden, waar we door het dichte takkenbos niet aankunnen.”

Waardering

Het is daar momenteel geen zicht, al die zakken in de berm tentoongespreid. “Wie daar passeert als automobilist, zal zich zeker ergeren. Dat hoop ik toch. De Koning Boudewijnlaan is wel de meest gekende sluikstortzone. In februari 2019 heeft het AWV op onze vraag al een 120-tal zakken geruimd. In januari 2020 haalden we zelf een 40-tal zakken bijeen. De Ninoofse dienst Integrale Veiligheid heeft die toen allemaal doorzocht en 14 personen kunnen identificeren.”

Voorbijrijders konden zaterdag die actie wel waarderen. “Bedankt aan de politie om eens te stoppen en voor hun complimenten. De gevonden boormachine in de koffer hebben ze meegenomen, naar aanleiding van de inbraken de laatste dagen in de bestelwagens van diverse aannemers. Ook bedankt aan de vele chauffeurs om eens te claxonneren tijdens het passeren. Het zijn kleine dingen, die wel deugd doen!

Eigenlijk is deze opruiming voor het AVW. “Maar ik verneem dat de eerstkomende opruiming hier is gepland in maart 2021 en zijn er maar 3 ruimbeurten voorzien. Wat is dan het alternatief? Het daar nog maanden laten liggen? Dan staat de telefoon op het Ninoofs stadhuis roodgloeiend. Ik hoop, dat de Integrale die zakken toch zal onderzoeken. 88 zakken, dat is wel veel natuurlijk, dus ik zou al content zijn met enkele steekproefzakken.”

Maatschappelijke kost

Bij het AWV kennen ze maar al te goed de omvang van dit maatschappelijk probleem, waaraan veel mensen zich ergeren. Woordvoerder Jef Schoenmaekers: “Het draagt bovendien bij tot een onveiligheidsgevoel. AWV vindt het aanpakken van zwerfvuil dan ook een belangrijke zaak. We willen, dat mensen gebruik kunnen maken van een propere en veilige infrastructuur. Daarom zetten we in op sensibilisering,  handhaving en geregelde opruimbeurten.”

Dit jaar liet het AWV de bermen in het Ninoofse 3 keer opruimen. “Wanneer mogelijk doen we dit tot 6 keer. En in een zone met hakhoutbeheer, zoals langs de Koning Boudewijnlaan, ruimen we de bermen mee op.”

Het opruimen van zwerfvuil kost de maatschappij handenvol geld. “Voor Oost-Vlaanderen dateren de meest recente cijfers van 2017. Toen is 266 ton opgehaald tegen een kost van ongeveer € 882.000. Een zwerfvuilactie op de gewestwegen in één wegendistrict kost ongeveer € 10.000. Ninove bijvoorbeeld maakt deel uit van het district Aalst. Het ophalen van zwerfvuil langs autosnelwegen is veel duurder. Dat komt door de signalisatie om dit werk te beveiligen, onder andere door 3 botsabsorbeerders.”

Voor het vuil zelf betaalt het AWV nog eens € 200 per ton. “Per district voor een totaal van ongeveer 35 ton per jaar dus nog eens € 7000. In totaal € 17.000 per actie en per district. We doen  3 tot 6 acties per jaar.”

Boetes

En de sluikstorters? “Wanneer we een groter sluikstort opmerken, gaan we daar gericht naar toe. Van eventueel geïdentificeerde vervuilers maken we een proces-verbaal over aan het parket. Als dat oordeelt, dat het bewijs voldoende is, worden deze vervolgd. Bij een effectieve veroordeling kunnen de boetes oplopen tot enkele honderden euro.”

Sluikstorters riskeren een GAS-boete van € 120 en de opruimkosten. Enkel bij grote hoeveelheden gebeurt een vervolging van de dader; recidivisten en wanbetalers riskeren een rechtszaak.

De Gentse correctionele rechtbank heeft op 3 november 16 sluikstorters veroordeeld. De rechter sprak celstraffen uit tot 6 maanden en geldboetes tot € 4.000. Die uitspraken vielen tijdens een speciale themazitting rond sluikstorten. Het Oost-Vlaamse parket had alle dossiers samengebracht voor de milieukamer van de correctionele rechtbank.

Info: zie ook ‘Sluikstorten ruimen: dweilen met de kraan open?’

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons