• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

#Okegem – Geanimeerde infovergadering uitbreidingsplannen Nervia

20 juli 2017

Woensdagavond organiseerde de stad een informatievergadering over de uitbreidingsplannen van Nervia Plastics. De timing was niet optimaal waardoor verschillende betrokken instanties niet aanwezig waren. Vooral de afwezigheid van de Provincie, die de uiteindelijke vergunningen al dan niet toekent, kon op weinig begrip rekenen. De opkomst van de kant van de buurtbewoners was dan weer wel behoorlijk.

Burgemeester De Jonge modereerde de avond en trachtte de discussies tussen buurtbewoners en Nervia in goede banen te leiden, wat niet altijd evident was. Het bedrijf ligt in een ambachtelijke zone en kende de laatste jaren een enorme expansie. De vraag rijst dan ook of Nervia Plastics nog op zijn plaats is, midden van een dorpskern. Door de expansie evolueerde het bedrijf volgens de buurt de facto naar een zonevreemd bedrijf. De aanwezige buurtbewoners klagen vooral over geluidsoverlast en storend vrachtverkeer. Men maakt zich ook zorgen over de opslag van gevaarlijke stoffen die bij een eventuele brand voor ernstige gevolgen kunnen zorgen voor de omwonenden. Een uitbreiding van het bedrijf zal deze overlast alleen maar versterken.

De eigenaar van het bedrijf, Stefaan Luca, verdedigde zich dan weer en zegt dat er al heel wat maatregelen werden genomen om de geluidsoverlast te beperken. “Het bedrijf investeerde ook in parkeermogelijkheden voor vrachtwagens, waardoor toestanden waarbij 4 tot 5 vrachtwagens stonden te wachten in de Fonteinstraat, niet meer voorkomen”, aldus Luca. “Ook werden akoestische ingrepen gedaan om het geluid dat in de fabriek wordt geproduceerd zoveel mogelijk te beperken”.  

In werkelijkheid is er nog veel storend lawaai waardoor buurtbewoners niet kunnen slapen met open ramen en genoodzaakt zijn om oordoppen te gebruiken. Door de toevloed aan vrachtwagens met oplegger is het wegdek in de Fonteinstraat op verschillende plaatsen kapot gereden en vreest men ook voor schade aan woningen. Ook de veiligheid van fietsende kinderen en andere zwakke weggebruikers komt in het gedrang. Temeer omdat sommige transporteurs via het Dorp hun weg vinden naar het bedrijf, waarbij het eenrichtingsverkeer aan de kerk wordt genegeerd.

Waarom de ambitieuze bedrijfsleider absoluut wil uitbreiden in een woongebied is voor velen onbegrijpelijk. Er wordt een nieuw industrieterrein ontwikkeld op amper een paar kilometer van Okegem. De investering die het bedrijf plant zou kunnen aangewend worden voor de delokalisatie naar Ter Groeninge. Op die manier is een uitdoofscenario voor de ambachtelijke zone midden van de woonzone op korte termijn haalbaar.

(JTN)

 
  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.