• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Sluikstorten ruimen: camera’s moeten daders betrappen

  25 november 2020

  NINOVE – De gemeenteraad keurde op 23 november het plaatsen en gebruiken goed van tijdelijk vaste bewakingscamera’s. Ze moeten helpen om sluikstorters te betrappen.

  Sluikstorten vormen het grootste overlastprobleem bij de stad en de burgers. In 2019 waren ze goed voor 461 meldingen van de gemeenschapswachten: 34 % van het totaal. In dezelfde periode meldde de technische dienst er 1.637.

  Aanpak

  Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn voor de objectieve waarneming van dergelijke overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en getuigen. Het is ook een nuttig hulpmiddel voor een gerichte en efficiënte politie-inzet.

  Voor het plaatsen en gebruiken ervan langs gemeentewegen, moet de gemeenteraad zijn toestemming geven. Ook moet de stad rekening houden met de privacy en via waarschuwingen de burgers attent maken op het cameratoezicht.

  De stad is eigenaar van de opnames en de gemaakte beelden. In samenspraak met de korpschef van de lokale politie duidt zij de personen aan, die hier toegang toe hebben.

  De korpschef gaf op 30 september een positief advies. De gemeenteraad deed dat ook op 23 november.

  Onder andere de Ninoofse zwerfvuiljagers waren al lang vragende partij voor een dergelijk cameratoezicht.

  Info: zie ook ‘Dweilen met de kraan open’‘De bermen van de Koning Boudewijnlaan’.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons