UNIZO-prioriteiten voor lokale economie

  07 juli 2024

  OOST-VLAANDEREN – Met nog slechts 100 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober, roept UNIZO Oost-Vlaanderen alle lokale beleidsmakers op om aandacht te schenken aan de dringende noden van de lokale ondernemers.

  “De afgelopen maanden gingen de meer dan 30 lokale Oost-Vlaamse UNIZO afdelingen aan de slag met de prioriteiten, waarop de nieuwe beleidsploegen zullen moeten inzetten om de lokale welvaart alle kansen te geven”, zegt Jos Vermeiren (gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen). “Dit huzarenstukje kwam tot stand dankzij de inbreng van meer dan 500 ondernemers, die zich lokaal bij UNIZO inzetten, om een ondernemersvriendelijk klimaat tot stand te brengen. Het lokale niveau staat het dichtst bij de ondernemer. Wat daar gebeurt is onmiddellijk voelbaar en heeft meteen een impact op de bedrijfsvoering.”

  Prioriteiten

  Uit de memoranda komen 3 belangrijk prioriteiten naar voor als basis voor een ondernemingsvriendelijk beleid in de komende legislatuur.

  • Gemeentelijke dienstverlening
   Een efficiënte en ondersteunende gemeentelijke dienstverlening is essentieel voor ondernemers. In 71 % van de lokale memoranda komt dit op één of andere manier aan bod. UNIZO vraagt om een duurzaam personeelsbeleid, met een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers en kortere antwoordtermijnen. Dat aspect komt onder andere aan bod in het memorandum van de Ninoofse afdeling.
  • Duidelijke communicatie
   Een transparante en tijdige communicatie over openbare werken en evenementen is cruciaal om ondernemers goed te informeren en hinder te minimaliseren. 68 % van de prioriteitennota’s verwijst hier dan ook naar.
  • Aanpak leegstand
   Leegstand heeft een directe invloed op de aantrekkelijkheid en de economische vitaliteit van de kern of deelkern van een stad of gemeente. In 65 % van de memoranda is er een vraag naar kernversterking en een duidelijke oproep om flankerende maatregelen te nemen, die de gemeente aantrekkelijker, leefbaarder en bedrijviger moet maken. Dit staat ook op de Ninoofse prioriteitenlijst.

  Oproep

  UNIZO Oost-Vlaanderen roept de lokale besturen op om deze prioriteiten ter harte te nemen en samen met de ondernemers te werken aan een sterkere lokale economie.

  Nogmaals Jos Vermeiren: “Ondernemers zijn zeer betrokken bij het bestuur van hun stad of gemeente. Lokale besturen hebben dan ook een zeer grote impact op het ondernemersklimaat. Daarom hebben we voor 31 van de 55 Oost-Vlaamse steden en gemeenten een leidraad uitgewerkt met positieve beleidsmaatregelen voor ondernemers. We presenteren die 31 memoranda op maat met trots en vragen uitdrukkelijk om die prioriteiten aan te pakken. In de volgende maanden werken we nog aan resterende memoranda, zodat alle gemeenten in de volgende legislatuur weten wat de werven zijn volgens de ondernemers.”

  Info: UNIZO-prioriteiten.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons