Jaarverslag ILvA: afvalcijfers daalden drastisch

  05 juli 2022

  REGIO – De totale afvalberg is met 8 % gedaald, blijkt uit het jaarverslag 2021 van de Intercommunale Land van Aalst. Volgens de ILvA is dit het gevolg van de invoering van het diftar.

  De ILvA merkt al een grote impact van het gewogen diftar op de afvalcijfers van 2021. De totale afvalberg is gedaald: van 149.508 ton in 2020 naar 138.573 ton in 2021 of 34 kg minder per inwoner van het werkingsgebied.

  “Zeker de hoeveelheid restfractie daalt spectaculair”, aldus de intercommunale in een persbericht. “In 2020 is 98,3 kg restfractie per persoon ingezameld, in 2021 is dit gedaald tot 80,1 kg. In vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen (in 2020), scoort de ILvA zeer goed: we doen het 33 % beter. Bekijken we de cijfers van de gemeenten die al een volledig jaar via gewogen diftar hebben ingezameld (van begin april 2021 tot einde maart 2022), dan zijn de resultaten nog indrukwekkender. In de 9 steden en gemeenten van fase 1, hebben de inwoners op 1 jaar tijd gemiddeld 62,7 kg restfractie in hun restcontainer gegooid. Dat is maar liefst 35,6 kg minder per inwoner in vergelijking met 2020.”

  Groencompost

  Door het overaanbod aan groenafval op de recyclageparken tijdens de eerste coronagolf, is sneller beslist om de GFT-composteringsinstallatie in Schendelbeke om te bouwen tot een installatie, die de compostering van groenafval (snoeiafval, maaisel, stronken…) mogelijk maakt.

  Het afval moet niet langer naar een externe partner. De ILvA kan dit zelf verwerken tot groencompost. In 2020 kreeg dit geproduceerde compost het Vlaco-label.

  Biochar

  Momenteel loopt een studie om een deel van dit groenafval om te zetten tot ‘biochar’. Dat gebeurt door pyrolyse: het verhitten (boven de 650 °C zonder toevoeging van zuurstof) van organisch materiaal tot kool of biochar. In dit eindproduct zit de koolstof, die anders door verbranding of compostering uit het materiaal vrijkomt als CO2, vastgehouden voor honderden jaren.

  De biochar kan worden gebruikt in de waterzuivering, als bodemverbeteraar (met koolstofopslag in de bodem) of als actieve kool. Het project werd goedgekeurd door Vlaio en kan voor 50 % worden gesubsidieerd. Op dit moment gebeurt de evaluatie van de experimenten, die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. De komende maanden valt de beslissing of de bouw van de pyrolyse-oven in Schendelbeke kan worden opgestart.

  Zonnepanelen

  Momenteel worden op het dak van de ILvA zonnepanelen geplaatst. Deze zullen elektriciteit leveren aan het buurbedrijf Puratos. Dat heeft zelf onvoldoende ruimte voor zonnepanelen.

  Dankzij een recht van opstal voor het gebruik van een deel van het dak van de ILvA, kan Puratos de komende 25 jaar toch van zonne-energie genieten.

  Laadpalen

  ILvA zet nu ook stappen richting elektrische wagens, samen met Engie.

  In het verleden was er al een samenwerking voor de bouw en uitbating van het CNG-tankstation (ELVA). Deze samenwerking kent nu een vervolg met de aanleg van 10 laadpunten voor elektrische wagens op de parking van de ILvA.

  Deze laadpalen zijn er niet enkel door het personeel van de ILvA, maar voor het grote publiek. De elektriciteit zal zoveel mogelijk door de eigen zonnepanelen worden aangeleverd.

  Voorbeeldrol

  Voorzitter Bart Van den Neste is erg tevreden met de afvalcijfers en de toekomstplannen van de ILvA.

  “We hebben duidelijk de goede beslissing genomen met het invoeren van het gewogen diftar. Gezinnen zijn veel meer beginnen nadenken over hun eigen afvalverbruik en hoe ze het beter kunnen doen. Ze zijn daar al met verve in geslaagd en ik ben overtuigd, dat dit in de toekomst ook nog zo zal zijn en zelfs nog beter. Ook de ILvA zet grote stappen om innovatief met energie en grondstoffen om te gaan. Als we een circulaire economie willen, moeten we een voorbeeldrol spelen. Met zonnepanelen voor een buurbedrijf en vooral met de plannen voor de groencompostering in Schendelbeke kunnen we dat zeker zijn.”

  Info: ILvA jaarverslag 2021.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons