Een grondig debat over het beheer van de centen

  01 juli 2023

  NINOVE – Financieschepen Katie Coppens (Samen) stelde dinsdag 27 juni de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor aan de gemeenteraad. Ze kreeg waardering van haar eigen meerderheid en kritiek van de oppositie.

  Schepen Coppens vond, dat het bestuur het nog niet zo slecht had gedaan, ondanks de opeenvolgende crises van de afgelopen jaren.

  Investeren

  “De loonkosten zijn met € 3 miljoen gestegen, elektriciteit en gas met € 2 miljoen en de prijs van aankopen is nu een veelvoud van vroeger. Toch hebben wij de personenbelasting en de opcentiemen niet verhoogd; weliswaar zijn de inkomsten daarvan gestegen wegens de hogere lonen. We zetten de tering naar de nering.”

  Voor de investeringen zijn alle ramingen aangepast aan de huidige prijzen.

  “Maar we hebben niets geschrapt. De voorgaande 3 jaar bedroegen de investeringen € 24,5 miljoen, waarvoor we € 9 miljoen leenden; voor de komende 3 jaar zijn dat respectievelijk € 35 miljoen en € 24 miljoen. We zetten alles op alles om de geplande projecten uit te voeren.”

  Desastreus

  Rudy Corijn (Forza Ninove) bekeek de cijfers met een andere bril.

  “Crises, ja. Maar door de gulle sponsoring van de hogere overheid – trouwens ook belastinggeld – heeft dat financieel aan de stad weinig gekost. Geen hogere belastingen, ja maar door de stijgende bevolking en de inkomens heb je meer ontvangsten: van € 26 miljoen in 2018 naar € 32 miljoen in 2025. Jullie hebben ook verschillende tarieven verhoogd.”

  Hij weerlegde, dat Ninove een financieel gezonde stad is.

  “In 2018 bedroeg de stadschuld amper € 113.468; voor 2025 is die geraamd op € 44,306 miljoen. En dan moet je daarbij nog de € 14,8 miljoen voor de renovatie van het zwembad tellen. Sinds 2018 zijn de globale inkomsten gestegen van € 70 naar € 84 miljoen en toch voeren jullie een dergelijke desastreus financieel beleid. Door gebrek aan bestuur en financieel prutswerk zal de stadskas leeg zijn. Maar wij zullen de uitdaging opnemen.”

  Wereldvreemd

  Karolien De Roose (N-VA) had eerder al gewaarschuwd voor een onderschatting van de investeringen bij de “wereldvreemde opmaak van de begroting eind vorig jaar. Jullie hebben in 2021 minder dan € 6 van de € 12 miljoen en in 2022 maar de helft van de voorziene € 14 miljoen geïnvesteerd. Jullie zijn de coalitie van de niet gerealiseerde dromen, behalve een steegje en een boom.”

  Dus wou ze graag vernemen wat is weerhouden en wat niet.

  “Bovendien zit de stad niet in een gezonde financiële situatie. De rentevoeten zijn gestegen, jullie betalen de leningen af op 20 in plaats van de gebruikelijke 10 jaar en schuiven de schuldenlast dus door naar de volgende generaties.”

  Investeren

  Stijn Vander Elst (Open Vld) zag het helemaal anders.

  “Onze fractie heeft altijd aangedrongen om minimaal te schrappen in de investering en de bijsturingen zijn gebeurd. De grote projecten zoals de handelskernvernieuwing, het zwembad, het Abdijplein zijn in gang gezet, net als de kleinere projecten zoals speelpleinen, kunstgrasvelden en de steun aan evenementen en verenigingen. En dat zonder de belastingen te verhogen.”

  De schuld is gestegen, gaf ook hij toe.

  “Maar als je geen schuld hebt, heb je ook niet geïnvesteerd. De schuld per inwoner ligt voor Ninove met € 600 tot € 700 een pak lager dan het Vlaamse gemiddelde van € 1.200 en veel lager dan dat van Geraardsbergen, Aalst of Zottegem. Net als voor een gezin en bedrijven geldt de norm of je de leningen kunt terugbetalen. De meerderheid heeft haar rekening correct gemaakt. Voer volop de plannen uit voor een aangenamer, leefbaarder en modern Ninove.”

  Lenen

  Anja Beeckman (Samen) trad haar coalitiegenoot bij.

  “Het is geen gemakkelijke oefening geweest wegens de gekende redenen en toch stijgen de investeringen. Niet alleen trouwens in stenen, maar ook in groen, ontmoeting en welzijn. De belastingen zijn niet verhoogd en we kunnen de leningen terugbetalen, anders zou geen enkele bank je geld willen lenen. Maak dus verder werk van de investeringen en voer ze uit.”

  Daarna kwam elke schepen, die zich door de vragen en de kritiek van de oppositie aangesproken voelde, nog aan het woord om het eigen beleid te rechtvaardigen.

  Hamvraag

  Het debat duurde anderhalf uur en was grondig, zoals gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open Vld) concludeerde.

  Al blijft op het einde van de rit voor de modale Ninoofse belastingbetaler natuurlijk de vraag: “Beheert de lokale overheid het gemeenschapsgeld als een goede huisvader (m/v/x) en doet ze daarmee zinvolle en/of noodzakelijke investeringen?”

  Info: GR 20230626 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025GR 20230626 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 kort.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons