Huur lichte vrachtwagens kost stad bijna € 100.000 extra

  17 mei 2024

  NINOVE – Het huurcontract voor 5 lichte vrachtwagens kost de stad € 151.720. “Een pijnlijk voorbeeld hoe met de publieke middelen en dus met het geld van de Ninovieter wordt omgegaan”, aldus Steven Vanden Berghe (voorzitter N-VA Ninove).

  Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA Ninove) stelde in de gemeenteraad van oktober 2023 voor om binnen de twee werkdagen gemelde zwerfvuilzakken en sluikstorten op te ruimen. Bij de daaropvolgende bespreking bleken verschillende lichte vrachtwagens van de stadsdiensten regelmatig buiten gebruik. Het stadsbestuur had in 2023 een order geplaatst voor het leasen van nieuwe voertuigen, maar deze konden niet worden geleverd. Volgens schepen Marc Torrekens (Open Vld) was het quasi onmogelijk om de noodzakelijke lichte vrachtwagens te vinden.

  Een recent antwoord op een schriftelijke vraag van Karolien De Roose bevestigt, dat die voertuigen nog steeds niet zijn geleverd. “De eerste levering van 2 voertuigen is voorzien op donderdag 16 mei 2024. De leverancier geeft aan, dat de tweede levering van de 8 andere voertuigen voorzien is tegen eind september, maar onder voorbehoud en dus allerminst zeker.”

  Volgens onze informatie was op 16 mei nog geen enkel voertuig afgeleverd. Het eerste is voorzien volgende week, voor het tweede is nog geen leveringsdatum gekend.

  Amateuristisch

  Ondertussen doet het stadsbestuur een beroep op een huurcontract bij de firma Dockx.

  “De amateuristische aanpak van dit dossier zorgt voor een financiële kater”, aldus Steven Vanden Berghe. “De huurprijs per maand per voertuig bij Dockx bedraagt € 1.517,2, terwijl de kostprijs van een leasing slechts € 557,49 per maand per voertuig bedraagt. De stad betaalt dus bijna € 1.000 per maand per voertuig extra, terwijl hier geen extra diensten tegenover staan. Voor 5 voertuigen gedurende bijna 2 jaar zal dit een extra kost zijn voor de stad van bijna € 100.000. Voor de huur zal aan Dockx rond de € 151.720 worden betaald.”

  De N-VA Ninove gaat er van uit, dat de stad een schadevergoeding zal vragen aan de leverancier van de lichte bedrijfsvoertuigen en dat hierover duidelijke contractuele afspraken zijn gemaakt.

  “De aanpak van dit dossier is een pijnlijk voorbeeld van hoe met de publieke middelen en dus met het geld van de Ninovieter wordt omgegaan”, concludeert Vanden Berghe. “De uitdagingen voor onze stad zijn op alle vlakken en ook op financieel vlak enorm. Voor de N-VA Ninove zal een gezond en degelijk financieel beleid een van de speerpunten zijn in het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De N-VA Ninove zal een ernstig financieel beleid voeren, zonder te morsen met overheidsgeld.”

  Leasing

  “Het stadsbestuur heeft in 2023 beslist tot een leasecontract van 10 nieuwe voertuigen voor de technische dienst”, aldus de verantwoordelijke schepen Marc Torrekens (Open Vld). “De bestelling is doorgegeven aan de leasemaatschappij, die verder instaat voor het aanleveren van de voertuigen.”

  De schepen verwijst naar een algemeen en wereldwijd gekend probleem, dat nieuwe voertuigen niet meer direct leverbaar zijn. “Een particulier kan zich eventueel tevredenstellen met een snel leverbare stockwagen. Voertuigen voor de technische dienst moeten voldoen aan bepaalde vereisten en worden hierdoor eerder op maat geproduceerd, waarvoor de fabrikant de levertijd bepaalt.”

  Continuïteit

  “Om de technische dienst in tussentijd naar behoren te laten functioneren, huren we tijdelijk 5 voertuigen bij een verhuurfirma, tot de nieuwe voertuigen via de leasemaatschappij zullen zijn geleverd. De stad is immers gebonden aan de wet inzake overheidsopdrachten en kan niet zomaar een extra aankoop van nieuwe of tweedehandswagens doen.”

  Eens de nieuwe voertuigen zijn geleverd, kan het huurcontract voor de tijdelijke vervangwagens onmiddellijk worden stopgezet. “De stad kon niet anticiperen op de vertraging in de levering van de wagens. De continuïteit van de werking van de technische dienst is steeds onze prioriteit.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons