N-VA over volksraadpleging, fusie en detentiehuis

  29 mei 2022

  NINOVE – We legden aan de verschillende fracties in de gemeenteraad drie kwesties voor. Vandaag geven we de standpunten van de N-VA weer.

  We vroegen aan Karolien De Roose of haar partij voorstander is van een gemeentelijke volksraadpleging, van een detentiehuis en van een fusie.

  Volksraadpleging

  “Als N-VA zijn we geen echte voorstander van volksraadplegingen”, aldus De Roose. “Het is aan de verkozen gemeenteraadsleden om hun verantwoordelijkheid op te nemen als het op beslissen aankomt. Niet-bindende referenda worden wat ons betreft slechts uitzonderlijk gebruikt en altijd voorafgaand aan de eigenlijke politieke besluitvorming. Hierbij moet men overigens steeds de nodige omzichtigheid aan de dag leggen.”

  In het kader van bijvoorbeeld een eventuele fusie kan een volksraadpleging wel worden overwogen.

  “Als men dit wil doen, moet men wel rekening houden met verschillende aandachtspunten zoals de vraagstelling, de kostprijs en de organisatie van een volksraadpleging, die ten laste zijn van de gemeente. Je moet ook zorgen voor voldoende opkomst. Een gemeentelijke volksraadpleging is bovendien nooit bindend en het gemeentebestuur kan de uitslag steeds naast zich neerleggen.”

  Detentiehuis

  De N-VA Ninove is zeker niet a priori tegen een detentiehuis.

  “We pleiten voor het effectief uitvoeren van gevangenisstraffen en extra detentiehuizen kunnen daartoe zeker bijdragen. Vooraleer hier een definitief standpunt in te nemen zouden we een zicht moeten hebben op de locatie, de grootte van het project, de profielen van de gedetineerden, de kostprijs voor de stad, enz. Aangezien we hiervan als oppositiepartij niet op de hoogte zijn, kunnen we ons hierover niet ten gronde uitspreken.”

  Fusie

  De NVA is een voorstander van de fusie van steden en gemeenten.

  “Het is ook op onze vraag, dat dit is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. De focus moet echter liggen op de kleine gemeenten en steden. Ninove en de Ninovieters zijn als centrumstad met voldoende schaalvoordelen zeker geen vragende partij voor een fusie. Dit initiatief kan er al helemaal niet komen vanuit de oppositie.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons