• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Verandert een nieuw kiessysteem echt iets? – Deel 2: de kijk van de oppositie

06 mei 2021

NINOVE – De Vlaamse regering heeft de hervorming van de lokale verkiezingen definitief goedgekeurd. Zou een nieuw systeem gevolgen hebben voor de toekomstige burgemeester en coalitie in Ninove? We legden die vraag voor aan de fractieleiders.

Vandaag komt de oppositie aan het woord: Guy D’haeseleer (Forza Ninove) en Karolien De Roose (N-VA).

Cordon blijft

Guy D’haeseleer staat op zijn zachtst gezegd heel sceptisch ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen.

“Het nieuwe kiessysteem wordt verkocht als de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Maar de man of vrouw met de meeste stemmen krijgt enkel 14 dagen de tijd om een coalitie proberen te vormen. Indien dat niet lukt, mogen de andere partijen overnemen. Van de uiteindelijke coalitie wordt de persoon met de meeste stemmen van de grootste coalitiepartner burgemeester. Dus men heeft ervoor gezorgd dat het cordon in stand blijft.”

En de afschaffing van de opkomstplicht? “Deze is bedoeld om het Vlaams Belang te verzwakken. De zogezegde proteststemmers zouden in hun nest blijven liggen in plaats van te gaan stemmen.”

De lijsstem afschaffen vindt D’haeseleer wel positief. “Onze lijstvorming gebeurt nu al voor 90 % volgens lottrekking. Iedereen trekt zijn eigen nummer. Dat was in 2018 het geval voor 26 van de 33 plaatsen.”

“We zullen nationaal geschiedenis schrijven; de Ninovieters zijn er klaar voor.”

Forza Ninove zal dus de absolute meerderheid moeten behalen, wil de partij in Ninove ooit aan de macht komen.

“Forza moet 42,33 % halen, afhankelijk of de PvdA opkomt of niet. Dat is in ons voordeel omdat het de stemmen op links verdeelt. Ons streven is dus 3 extra procenten. De vorige keer hebben wij er 13 % bijgedaan, dat moet dus lukken. Nationaal haalden N-VA en het Vlaams Belang samen 56 %. Dat is 8 % meer dan bij de nationale verkiezingen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De vijver is dus uitgebreid met ongeveer 9 %. Het is de bedoeling om nationaal geschiedenis te schrijven. De Ninovieters zijn er klaar voor.”

Kiezer overtuigen

De N-VA is al jaren vragende partij om de opkomstplicht af te schaffen. En dus is Karolien De Roose tevreden.

“Wij staan achter de hervormingen van de Vlaamse regering. Het zal van ons, politici, bijkomende inspanningen vergen om kiezers te overtuigen. Maar dit is sowieso onze taak.”

De impact van het afschaffen van de lijststem is volgens haar eerder beperkt. “Tijdens de verkiezingen van 2018 waren onze 2 verkozenen ook diegenen met de meeste stemmen. Bij alle andere partijen was dit trouwens het geval voor de effectief verkozenen. De discussie rond een plaats bovenaan de lijst leidde wel soms tot wrevel en zal hierdoor verdwijnen. Hetgeen positief is.”

“Als kleinste partij de burgemeester opeisen zal niet meer kunnen.”

Het initiatiefrecht van 14 dagen vindt ze eveneens positief. “Als overwinnaar de nacht ingaan en ‘s morgens wakker worden in de oppositie zal gelukkig niet meer mogelijk zijn. Het zal aan de grootste partij zijn om medestanders te vinden gedurende deze 14 dagen. In het midden van het bed liggen en als kleinste partij de burgemeester opeisen, zoals dat met de scheurlijst Banier gebeurde, zal ook niet meer kunnen. Dat is positief vanuit democratisch oogpunt.”

Door de gemeenteraad al te installeren in december, wordt tijd gewonnen om een nieuw beleid te voeren.

“Dat is zeker in Ninove een absolute noodzaak. In de periode tussen de verkiezingen en de installatie van de gemeenteraad zijn grote beslissingen toch uitgesloten. Deze periode inperken is dus positief. Ook de constructieve motie van wantrouwen zal ervoor zorgen, dat er geen sprake meer kan zijn van politieke spelletjes en overloperij in het begin en op het einde van de legislatuur. Hetgeen wij absoluut toejuichen. En aan het leuren om volmachten hebben we nooit gedaan. Verstrengingen verdienen dan ook onze steun.”

Info: lees ook ‘Deel 1: de wijzigingen’.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.