Verhoging tarieven busvervoer splijtzwam voor meerderheid

  23 mei 2023

  NINOVE – De meerderheidspartijen bleken het op de gemeenteraad van 22 mei oneens over de verhoging van de tarieven voor het busvervoer van de leerlingen in het stedelijke basisonderwijs. Die onenigheid is niet nieuw, maar was voorheen nooit zo openlijk.

  Het voorstel ging over de verhoging van de tussenkomsten voor het leerlingenvervoer naar en van de basisscholen. Voorheen betaalden de ouders van kleuters niets en € 50 als jaarabonnement voor leerlingen van de lagere school. Dat zou vanaf volgend schooljaar stijgen naar € 150 per jaar.

  Samen

  Joost Arents (Onafh.) gaf bij aanvang van het agendapunt onmiddellijk het woord aan Stijn Vermassen (Samen). Deze vroeg in naam van de Samen-fractie om vanaf het tweede kind een korting van 50 % toe te passen.

  Jordy De Dobbeleer (Samen) legde daarna omstandig uit waarom hun fractie het voorstel van de eigen meerderheid wou amenderen.

  Zijn eigen schepen Katie Coppens (Samen) bleef echter achter het voorstel staan; ze had wel verkregen, dat maandelijkse betalingen mogelijk waren. Schepen Veerle Cosyns (Samen) kon zich dan wel weer vinden in het amendement van Vermassen, net als schepen Wouter Vande Winkel (Samen).

  Njet

  Voor de Open Vld-fractie spraken burgemeester Tania De Jonge en fractieleider Stijn Vander Elst zich uit voor het oorspronkelijke voorstel van schepen Arents. Dat busvervoer kost jaarlijks € 423.000 aan de hele Ninoofse gemeenschap en de bijdrage van de ouders van kinderen in het stedelijk onderwijs was goed voor een inbreng van amper 5 %. Wat als andere scholen terecht om een gelijkwaardige tussenkomst vragen?

  Schepen Joost Arents was verontwaardigd en vond het ‘njet’ van een deel van de meerderheid op de dag van de gemeenteraad zelf weinig respectvol en oncollegiaal. Dit was volgens hem een meerderheid, die geen meerderheid meer was.

  Oppositie

  De oppositie zat erbij en keer ernaar. Niet voor het eerste telde Guy D’haeseleer (Forza Ninove) de slagen, die de meerderheidsfracties elkaar al of niet onder de gordel toebrachten. Maar dit keer leverde het toch een merkwaardig schouwspel op, ‘en plein public’. Ook voor hem was deze meerderheid duidelijk geen meerderheid meer. Hij stelde voor om dit agendapunt in te trekken en het nadien als een gedragen voorstel op de volgende gemeenteraad te brengen. Anders had Ilse Malfroot nog een amendament in petto met een rechtlijnige verhoging van € 100 voor elk kind.

  Karolien De Roose (N-VA) concludeerde, dat ervaren schepenen waren teruggefloten door jonge ambitieuze gemeenteraadsleden.

  Stemming

  Uiteindelijk ging de meerderheid met 17 tegen 14 niet in op het voorstel tot uitstel (Forza Ninove).

  Samen kon zelf maar 7 van de 31 stemmen binnenhalen voor het amendement-Vermassen.

  Het Forza-amendement voor een verhoging van € 100 voor elk kind haalde evenmin een meerderheid (14 voor en 17 tegen).

  Het punt ten gronde van schepen Arents kreeg uiteindelijk 15 ja-stemmen, 13 nee-stemmen en 3 onthoudingen (Stijn Vermassen, Jordy de Dobbeleer en Wouter Vande Winkel).

  Dit was het zoveelste incident binnen de meerderheid; niet alleen tussen de Open Vld en Samen, maar ook binnen Samen loopt een duidelijke breuklijn. Over dit laatste vehikel mag je inmiddels wel de vraag stellen of het eigenlijk nog bestaat.

  13 oktober 2024 lijkt veraf en tegelijk voelbaar dicht nabij.

  Info: herbekijk hier het volledige debat.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons