• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Sluiting Den Blompot: de uitbaters reageren

  28 augustus 2020

  NINOVE – De uitbaters van café Den Blompot gaven ons hun versie van de feiten, afgelopen weekend. Ze zijn “nog steeds onder de indruk van hetgeen gebeurd is dit weekend en aan de jeugd van Ninove is aangedaan.”

  Het is volgens hen in geen enkel café of zelfs restaurant eenvoudig om de corona-regels altijd perfect na te leven, laat staan in een jeugdcafé. “De regels zijn er voor een reden en moeten uiteraard gerespecteerd worden. Dat streven wij steeds 100 % na. Dat neemt niet weg, dat het niet gemakkelijk is om een enthousiaste jeugd steeds op alle verplichtingen te blijven wijzen.”

  Klanten

  Wat vrijdag gebeurd is, lijkt de uitbaters echter toch op zijn minst gezegd een overdreven actie van de politie te zijn geweest. “Ja, het was druk en ja, er zal wel iemand even recht gestaan hebben. Maar 99 % van de klanten hield zich aan de corona-regels. Desalniettemin werd van iedereen op het terras – van jongeren, die gewoon rustig met 4 personen aan een tafeltje iets zaten te drinken op voldoende afstand van anderen –  gevraagd hun identiteitskaart af te geven om hen te verbaliseren. Verschillende meisjes op het terras begrepen niet wat ze hadden fout gedaan en waren aan het huilen door het optreden van de politie. Het is pijnlijk om als cafébaas de klanten op die manier behandeld te zien en niet te kunnen ingrijpen. Tevergeefs vroegen de jongeren aan de politie om uitleg omtrent hun zogenaamde overtreding. Vele ouders hebben de uitbaters sedert zaterdag gecontacteerd om te vragen hoe het mogelijk is, dat de politie zo heeft gehandeld met hun kinderen.”

  Terras

  De uitbaters vragen al drie maand tevergeefs aan de stad om de inrichting van een terrassenstraat om op die manier de corona-regels gemakkelijker te doen naleven. “Andere cafés hebben deze terrassenstraat zonder problemen verkregen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de uitbaters het gevoel hebben dat er met verschillende maten en gewichten wordt gewerkt. Dat is ook niet nieuw voor Den Blompot. Het is aan het stadsbestuur, dat dit wellicht zal ontkennen, om het tegendeel te bewijzen. De jongeren, die klant zijn van Den Blompot, verwachten zeker van de burgemeester een signaal, dat dit niet zo is en dat het niet de bedoeling is om de jeugd van Ninove uit Ninove weg te jagen.”

  Privé

  Met betrekking tot de feiten van zondagnacht zijn de uitbaters heel kort. “Het café was gesloten en er waren 4 personen aanwezig. Er is geen enkele corona-maatregel overtreden, zoals via het raam van het privégedeelte op de eerste verdieping aan de politie is medegedeeld. De beweegredenen van de politie om op treden zoals ze dat heeft gedaan, met onder andere het nodeloos oproepen van de brandweer, is elders te zoeken. Maar Den Blompot wenst af te wachten of het nodig is tekst en beeld te geven omtrent deze redenen.”

  Overleg

  Sedert zaterdag vragen de uitbaters via diverse kanalen aan het stadsbestuur en de politie opnieuw om overleg. “Deze vraag blijft onbeantwoord en wij herhalen deze nogmaals. Omdat wij geen respons krijgen op deze vraag, ondanks aandringen, nodigen wij de burgemeester, de bevoegde schepenen en de politie uit om maandag 31 augustus om 12 uur naar café Den Blompot te komen voor overleg.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons