• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De Ninoofse woonzorgcentra staan samen sterk tegen corona

  14 april 2020

  NINOVE – Allerlei berichten en geruchten doen momenteel de ronde over de woonzorgcentra. Helaas zijn deze niet altijd even correct. Daarom doen de vier Ninoofse woonzorgcentra (WZC) gezamenlijk hun verhaal: Domein Castelmolen in Meerbeke, Wilgendries in Voorde en Aspelare en Klateringen in Ninove.

  De directies geven in een persoonlijk initiatief tekst en uitleg over de situatie. “We overleggen regelmatig via de telefoon en langs elektronische weg om op de hoogte te blijven van de toestand in de Ninoofse WZC’s. Elk daarvan heeft een eigen begeleidende en coördinerende arts (CRA). Ook deze artsen staan in onderling overleg om de maatregelen op dezelfde manier toe te passen in alle Ninoofse zoonzorgcentra.”

  Geen besmettingen

  Momenteel zijn in geen van de vier Ninoofse WZC ‘s bewoners, die positief hebben getest op het corona-virus. “Wij doen er alles aan om dat zo te houden. Bij het minste vermoeden of bij de minste symptomen, contacteren we de huisarts van de bewoner en nemen we uit voorzorg extra maatregelen. We houden ook steeds de familieleden op de hoogte wanneer iets wijzigt in de toestand van hun bewoner.”

  In de eerste selectie van WZC’s, die volledig worden getest, zijn de Ninoofse centra niet opgenomen. “Vermoedelijk omdat er nog geen positief geteste bewoners zijn. Uiteraard hopen wij met iedereen om ook getest te worden. Op die manier krijgen we meer zekerheid over de toestand in Ninove en kunnen wij onze bewoners, familieleden en medewerkers geruststellen. Als die testen er komen, beloven we eerlijk en open te communiceren over de resultaten ervan: iedereen heeft immers belang bij correcte informatie.”

  Medewerkers

  Over de inzet van medewerkers zijn de vier directies alvast heel tevreden. “Zij voeren de opgelegde maatregelen trouw en nauwkeurig uit. Wij merken een grote bereidheid en een positieve ingesteldheid om er alles aan te doen om het risico op besmetting van bewoners zoveel mogelijk te beperken. Tussendoor proberen we deze tijd voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. We voorzien extra en andere activiteiten, wij doen wat we kunnen om het contact tussen bewoners en hun familieleden te onderhouden. Uit verschillende hoeken mochten onze medewerkers al attenties ontvangen. Wij zijn daarvoor zeer dankbaar: elke attentie helpt ons allen vooruit om er opnieuw met volle moed tegenaan te gaan.”

  De directies wensen ook het stadsbestuur te danken voor de gedane inspanningen: “Het bestuur volgt de situatie op de voet en voorziet, waar nodig, de nodige ondersteuning. Die steun doet deugd en maakt ons werk wat draaglijker.”

  Ook voor de familieleden hebben zij een boodschap: “Jullie kunnen het doen en laten binnen het WZC van de bewoners volgen via de Facebookpagina van elk WZC. Voor dringende zaken kan je altijd bellen. Aan wie wil informeren hoe het gaat met zijn bewoner, vragen we om dat in de namiddag te doen, zodat wij onze werking zo normaal mogelijk kunnen verderzetten.”

  Tot slot roepen de vier Ninoofse WZC’s iedereen op om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen. “Iedereen zou die ondertussen moeten kennen. Blijf zoveel mogelijk in je kot, verplaats je enkel indien dat echt nodig is en hou dan voldoende afstand van anderen. Was zo vaak mogelijk je handen, gebruik papieren zakdoeken… Als we samen deze regels trouw blijven naleven, zullen de familieleden sneller opnieuw op bezoek kunnen komen. Dan kunnen wij onze medewerkers wat rust gunnen na deze intense periode. Iedereen kijkt immers uit naar een ‘normale’ gang van zaken. Alleen met de hulp van alle Ninovieters staan we gezamenlijk sterk tegen corona!”.

  Info: Domein CastelmolenWilgendries AspelareWilgendries VoordeKlateringen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons