Dossier grondverwerkingsbedrijf TIM bvba zit nog altijd muurvast

  03 juli 2020
  created by dji camera

  NINOVE – De afvalberg op het verzegeld terrein langs de Elisabethlaan is nog niet noemenswaardig verminderd. Een vergadering woensdagmorgen 1 juli met de zaakvoerder en diens raadsman, de burgemeester en de milieu-inspectie leverde geen vooruitgang op.

  “Er zijn geen afspraken, geen plannen, ik kan niet meer werken”, is de reactie van Johan Van Mulders. Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet op 23 januari 2020 zijn grond- en afvalverwerkingsbedrijf verzegelen.

  Zelf in de fout

  “Ik mag maar 1 dag per week afvoeren. Maar breekzand en grond hebben bedrijven en particulieren alle dagen nodig. Op die manier komt er niet veel geld binnen. Ik heb ook bijna geen personeel meer. Nochtans heb ik alle vergunningen en ik lig in een industriële zone. Het restaurant hiernaast laten ze al 20 jaar ongemoeid. En de stad is zelf in de fout met 3 terreinen achter de Fabelta, waarop ze afval stapelen. Ik heb dat door een deurwaarder laten vaststellen, maar de politie mag blijkbaar niets ondernemen.”

  Afvoer

  Het had volgens Van Mulders anders gekund. “Op 14 januari heb ik aan de burgemeester nog gevraagd om mij een ander terrein voor te stellen. Ik had de intentie om het hier op te ruimen en te verhuizen. Maar er is geen antwoord gekomen.”

  Burgemeester Tania De Jonge bleef voorzichtig, toen we haar halfweg juni vroegen naar een stand van zaken. “Aangezien er nog steeds rechtszaken lopen, zowel strafrechtelijk als burgerlijk, kan ik enkel dieper ingaan op het bestuurlijke. TIM bvba is in beroep gegaan tegen  de bestuurlijke maatregel van de burgemeester, maar de minister heeft dat beroep op 4 mei 2020 ongegrond verklaard.”

  Die bestuurlijke maatregel voorziet één keer afvoeren per week. “Dat is om de afvalbergen, die nog steeds een doorn in het oog zijn voor onze stad, te verkleinen. Het bedrijf verwittigt de politie, die telkens op het einde van de dag opnieuw sluit en verzegelt. De politie doet regelmatig controle en er zijn verschillende PV’s opgesteld: een aantal voor onterechte aanvoer en een aantal voor het niet naleven van de voorwaarden.”

  “De stad volgt het dossier zeer goed op”, aldus nog de burgemeester. “In elke fase hebben wij onze verantwoordelijkheid opgenomen. Het is geen fraai zicht en we hopen op middellange termijn tot een definitieve oplossing te komen zodat we kunnen pronken met een fraaie inkom van onze mooie stad.”

  Overleg

  Woensdagmorgen 1 juli was er een vergadering met de zaakvoerder, de burgemeester, de milieuambtenaar en de milieu-inspectie. “Op mijn verzoek overigens”, aldus Johan Van Mulders. “Maar het is een dovemansgesprek geweest. Ze willen me hier gewoon weg, ze willen me failliet. Wie zal dan het terrein opkuisen?”

  De burgemeester bevestigt het overleg: “Inderdaad, met zijn advocaat erbij. Daar zijn afspraken gemaakt. Maar gezien er nog een rechtszaak en beroep lopen, kan ik daar niet dieper op ingaan.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons