• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Eindelijk verkoop van percelen in KMO-zone Kapittelstraat

  18 september 2018

  APPELTERRE-OUTER – De gemeenteraad ging donderdag 13 september unaniem akkoord met de onderhandse verkoop van zes loten in de uitbreiding van de KMO-zone Kapittelstraat.

  Daarmee kan schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open VLD) een dossier afronden, dat al aansleepte sinds de eerste spontane bevraging in 2006. De bouwvergunning kwam er eindelijk in 2014. In 2016-2017 zijn de groen- en waterbuffers gerealiseerd. Na een infoavond voor de kandidaat-kopers zijn vorig jaar de kandidaturen goedgekeurd. De toewijzing van de percelen gebeurde volgens objectieve criteria.

  Donderdag jongstleden keurde de gemeenteraad dan de onderhandse verkoop goed. De vijf bedrijven, die een of meerdere percelen zullen kopen zijn Grondwerken José Buyl, bvba Dorsoo International, bvba CSS Outdoorliving, nv Handi-Move en bvba S&I. Het betreft in hoofdzaak uitbreidingen van bestaande bedrijven.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons