Richtpunt Ninove stapt over op afstandsonderwijs

  25 november 2021

  NINOVE – De technische school aan de Centrumlaan begint vanaf 26 november met afstandsonderwijs. “Met deze beslissing zetten we de quarantainetijd om in lestijd”, aldus directeur Filip Binon. “Met de examens in het vooruitzicht willen we op school alleszins geen risicocontacten of besmettingen mogelijk maken.”

  De afgelopen dagen waren er heel wat laag- en hoogrisicocontacten op school en ook enkele besmettingen.

  Wachttijd

  Directeur Binon: “Het aantal collega’s en leerlingen, die in quarantaine of met een besmetting thuis zitten, verstoort de normale werking van de school dusdanig, dat we geen kwalitatief onderwijs meer kunnen bieden. De wachttijden om aan een coronatest te geraken lopen in sommige gevallen blijkbaar op tot 4 dagen. De leerlingen en leerkrachten van de afdeling hout zit thuis te wachten op een test of uitslag.”

  De eerste graad heeft deze week in groep les gehad omdat leerkrachten wilden inspringen voor afwezige collega’s. “Maar daar blijken nu ook enkele zieke en positief geteste leerlingen te zitten. De contacttracing zal hen dus ook contacteren. We merken echter, dat het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) twee à drie dagen nodig heeft om dit contactonderzoek af te werken.”

  Afstandsonderwijs

  Om te vermijden, dat al deze quarantainetijd verloren lestijd wordt, begint Richtpunt vanaf vrijdag 26 november met afstandsonderwijs.

  “We volgen het gewone lessenrooster. De leerkrachten voorzien voor elk lesuur ofwel online lesmomenten of taken en oefeningen. Zij zijn tijdens het lesuur ter beschikking om vragen te beantwoorden. Dat kan via berichten op Smartschool of in een live-sessie. Bij online lessen noteren we de afwezigheden zoals op school. De leerkrachten vullen ook de lessen praktijk in.”

  De leerlingen van de beroepsopleidingen hebben één week afstandsonderwijs en hervatten de lessen op maandag 6 december. Voor de technische afdelingen duurt het afstandsonderwijs enkele dagen langer: tot aan hun examens, die starten op 8 december.

  “Iedereen, die problemen heeft met cursusmateriaal, programma’s, computers, verbindingen of opvang kan na afspraak met de leerlingenbegeleiding samen met ons een oplossing zoeken. Hopelijk kunnen we zo zonder verdere twijfels of besmettingen naar de examens toe werken. Anders zitten we in januari of februari nog met inhaalexamens.”

  Info: Richtpunt Ninove.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons