OVAM saneert site voormalige wasserij-droogkuis in Burchtstraat

  26 juni 2019

  NINOVE – In opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) voert een aannemer bodemsaneringswerken uit in de Burchtstraat 17-19. Daar waren voorheen gedurende bijna een halve eeuw diverse wasserijen en droogkuiszaken gevestigd.

  Op de site ‘Ideal Shop’ is een historische verontreiniging vastgesteld van de grond en het grondwater. Jan Verheyen (woordvoerder OVAM): “Deze dateren van voor het Bodemdecreet uit 1995. Het betreft een verontreiniging met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCL’s). Op die plaats waren vanaf 1948 tot 1995 diverse wasserijen en droogkuiszaken actief. Een verontreiniging met VOCL’s is vrij typisch voor dergelijke sites.”

  Dergelijke ‘gechloreerde solventen’ vind je voornamelijk in de droogkuissector, in drukkerijen en bij metaalbewerking als ontvettingsmiddel. Het zijn vloeistoffen, die zwaarder wegen dan water en met een geringe tot zeer geringe wateroplosbaarheid.

  Op dit ogenblik zijn graafwerkzaamheden aan de gang tot 4 m onder het maaiveld. “Er is voorzien om 3.000 ton verontreinigde bodem af te graven. Op de putbodem laten we ook nog een koolstofbron aanbrengen om de achtergebleven verontreiniging verder af te breken.”

  De kost van de saneringsoperatie bedraagt € 163.328,05 (excl. BTW). Het is een ambtshalve sanering, wat betekent dat OVAM de hele operatie bekostigt; de gemeenschap dus.

  De duur van de werken is geraamd op een 5-tal weken. Nadien is de site bouwrijp.

  MLI – Foto’s Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons