• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Rook-en vuurverbod in de hele provincie

25 juli 2019

OOST-VLAANDEREN – Door de extreme warmte en de aanhoudende droogte is de natuur kwetsbaar voor brandgevaar.

Daarom gelden nu volgende maatregelen:

 • verbod op open vuur in heel Oost-Vlaanderen;
 • rook- en vuurverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in Oost-Vlaanderen.

Verbod op open vuur

Open vuur omvat onder andere:

 • vuurkorven,
 • kampvuren,
 • vuurschalen,
 • vuuracts,
 • woudloperskeuken,
 • fakkeltochten,
 • koken op houtvuur,
 • onkruidbrander.

Wat met barbecues?

Barbecues vallen niet onder het verbod op open vuur. Uiterste voorzichtigheid is wel aangeraden bij het gebruik van een barbecue tijdens de huidige droogteperiode.

Het is echter mogelijk dat de burgemeester barbecueën op openbare plaatsen verbiedt (controleer de gemeentelijke website).

Het is belangrijk om de tips van de brandweer te volgen bij het gebruik van een barbecue. Hieronder een overzicht:

 • plaats je barbecue op een niet-brandbare en stabiele ondergrond en op een windvrije plaats indien mogelijk;
 • verplaats je barbecue niet eens hij aan het branden is;
 • zorg dat brandbaar materiaal ver weg blijft van het toestel;
 • bij een elektrische barbecue rol je de verlengkabel volledig af;
 • let op welk aanmaakmiddel je gebruikt (geen methanol, benzine, brandpasta, brandgel of petroleum;
 • plaats een emmer water in de nabijheid van je barbecue;
 • gebruik bij voorkeur niet-ontvlambare kledij bij het barbecueën (bv. linnen schort).
 • zorg dat de situatie tijdens de volledige barbecue brandveilig blijft;
 • na het barbecueën doof je alles goed. Dit kan door af te dekken met zand.

Wat houdt het rookverbod in?

Het rookverbod verbiedt het roken in natuurgebieden, op provinciale domeinen, in bossen of in heiden.

Buiten de bovenstaande plaatsen is roken niet verboden, maar peuken moet je altijd zorgvuldig weggegooien in daarvoor voorziene afvalbakken. Niet-gedoofde peuken zijn immers een groot brandgevaar.

Natuurgebieden

In de natuurgebieden en bossen is het is erg droog en brandgevaarlijk. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein.

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er is meer materieel en mankracht inzetbaar.

Info: Agentschap Natuur en Bosprovincie Oost-Vlaanderen.

MLI

 • Meest Recent
 • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.