• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Steven Sonck: “Het waren en zijn nog steeds zware weken voor Klateringen”

  11 januari 2021

  NINOVE – Sinds de eerste bewoners eind oktober positief testten en door de uitbraak in november en december, hebben 75 bewoners een positieve test afgelegd. De meesten zijn hersteld of nog aan het herstellen. 16 van de corona-besmette bewoners zijn overleden.

  Woon-zorgcentrum (WZC) Klateringen kreeg in de laatste weken van 2020 een uitbraak van het corona-virus te verduren. Het WZC was al eerder begonnen met wekelijks alle bewoners en medewerkers te testen.

  Op 20 november nam het een noodafdeling in gebruik om de positieve bewoners te scheiden van de anderen en het risico op overdracht te beperken. Ook de bezoekregeling was gedurende twee weken opgeschort.

  Stand van zaken

  Zaterdag 9 januari waren nog 15 bewoners positief: 4 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. 1 bewoner verblijft op de eigen kamer omdat die niet meer besmettelijk is, maar nog herstelt van de naweeën van de besmetting. 10 anderen verblijven op de noodafdeling in de cafetaria, die op 5 januari opnieuw is in gebruik genomen.

  Dinsdag 12 januari volgt een nieuwe test van bewoners en personeel.

  Noodafdeling

  Steven Sonck (directeur WZC Klateringen): “Het waren en zijn nog steeds zware weken voor onze bewoners en hun familieleden, maar ook voor onze medewerkers. Op het hoogtepunt van de uitbraak, tussen 20 en 25 december, waren 37 bewoners positief. Op hetzelfde moment moesten we tot 15 medewerkers missen, omdat ook zij moesten herstellen van dit virus. We schakelden dan ook gedurende enkele weken hulp van buitenaf in.”

  Omdat de noodafdeling tot 14 bewoners kan huisvesten en de meeste besmette bewoners van dezelfde afdeling afkomstig waren, is de noodafdeling in de cafetaria gesloten en de getroffen afdeling gebruikt als noodafdeling. Daarvoor was een interne reorganisatie nodig.

  “Omdat het aantal positieve bewoners de afgelopen dagen eindelijk begon te zakken, brachten we de huidige positieve bewoners opnieuw samen in de cafetaria. De herstelde bewoners kunnen terug naar hun eigen kamer.”

  In de week voor Kerstmis kon het WZC opnieuw in beperkte mate bezoek toelaten, met uitzondering van de getroffen afdeling. Het risico op verspreiding van het virus  was daar te groot.

  Vanaf maandag 11 januari is ook op de zwaarst getroffen afdeling opnieuw beperkt bezoek toegelaten. De bewoners van die afdeling zijn ondertussen voldoende hersteld en zelf niet meer besmettelijk.

  Pijnlijk

  Veerle Cosyns, schepen van ouderenbeleid (Samen): “In totaal hebben 75 bewoners een positieve test afgelegd. De meeste bewoners hiervan zijn hersteld of nog aan het herstellen. We betreuren uiteraard heel hard het overlijden van 16 bewoners. We leven heel erg mee met het verdriet van de getroffen families.”

  Dat is voor haar het pijnlijkst van heel deze periode. “In normale tijden is elk afscheid van een bewoner al hard om te verwerken. In eerste instantie natuurlijk voor de familie, maar ook medebewoners en personeelsleden lijden hieronder. Mijn enorme dank aan en appreciatie voor de bewoners, medewerkers en familie om deze ganse periode met zoveel moed en volharding door te komen.”

  Ook burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) spreekt haar steun uit: “De uitbraak heeft me als burgemeester zwaar getroffen. Elke besmette bewoner of personeelslid is er één teveel, maar dit is helaas onvermijdelijk. Ook het overlijden van bewoners valt heel zwaar. Dit doet echter geen afbreuk aan de ongeziene inzet van directie en personeel, die dag en nacht instaan voor de zorg van onze bewoners en tijd noch moeite sparen om het hen zo comfortabel mogelijk te maken.”

  Vaccin

  Steven Sonck: “We blijven er alles aan doen om al onze bewoners door deze periode te helpen. Wij kijken uit naar de levering van de aangekondigde vaccins en kregen een richtdatum. Zolang de situatie niet opnieuw erger wordt, zullen de bewoners binnen afzienbare tijd hun eerste dosis van het vaccin toegediend krijgen. Voorlopig gaf nog geen enkele bewoner aan het vaccin te zullen weigeren, maar we bevragen hen toch opnieuw om helemaal zeker te zijn.”

  Kort na de bewoners zouden de medewerkers aan de beurt komen. “Voorzichtigheid blijft dan nog enige tijd geboden. Wij zullen deze periode nooit echt achter ons kunnen laten. Toch kunnen we stilaan beginnen hopen, dat het normale leven terugkeert in Klateringen.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons