Van kapel naar eengezinswoning

  13 september 2019

  VOORDE – De stad gaf deze zomer de toelating om de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom te herbestemmen tot eengezinswoning. Na een grondige interne verbouwing, met respect voor het oorspronkelijke gebouw, zal de kapel binnenkort bewoond zijn.

  Die beslissing heeft vermeden dat de kapel zou verkrotten. Door het verminderen van het aantal kerkgangers, priesters en erediensten staan een verschillende kapellen en kerken leeg. Dat is geen Ninoofs fenomeen, maar doet zich voor in elke geseculariseerd West-Europees land. Herbestemming zorgt ervoor dat deze vaak mooie gebouwen toch nog behouden blijven en niet verloederen.

  Voor Ninove is de omvorming van een kapel naar een eengezinswoning alvast een primeur. Het is wel een piste, die de stad de komende jaren zeker wil blijven bewandelen.

  Diegene, die interesse heeft in herbestemming van kerken, kan hiervoor contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

  Info: dienst ruimtelijke ordening – 054 31 32 96 – ruimtelijke.ordening@ninove.be.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons