• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Ernstige hinder door werken van Eandis

02 mei 2018

NINOVE – Werken aan de Burchtdam in opdracht van Eandis hebben woensdagochtend 02 mei mede gezorgd voor ernstige verkeershinder op de ring rond Ninove en in het centrum. Na een spoedvergadering met de nutsmaatschappij, de burgemeester en de dienst Openbare Werken zijn deze werken stopgezet.

Deze werken zijn een onderdeel van de modernisering en de verduurzaming van de openbare verlichting in en rond de stad. Onder meer de oude energieverslindende verlichting aan de Burchtdam wordt vervangen door moderne en stijlvolle ledverlichting.

Eandis kreeg hiervoor eerder een vergunning van de politie en startte woensdagochtend met de werken. Deze hadden echter een enorme impact op het Ninoofse verkeer. Tegelijk zijn immers nog de wegenis- en rioleringswerken op het einde van de Graanmarkt aan de gang, waarbij de Dreefstraat en Mallaardstraat zijn afgesloten. Dat zijn twee belangrijke invalswegen naar de binnenstad. Toen zich deze ochtend nog een ernstig ongeval voordeed op de E40, zorgde de wegomlegging via Ninove nog voor extra druk op het verkeer rond de stad. De verkeerschaos was niet meer te overzien.

Eandis en het stadsbestuur grepen snel in en lieten de werken stopzetten. Op een spoedvergadering is besloten om deze uit te stellen tot de periode van de schoolvakantie en de communicatie en de uitvoering te herbekijken. Op die manier wil men de hinder zo veel mogelijk beperken.

Eandis en de betrokken stadsdiensten willen zich hierbij tegenover alle inwoners en handelaars van Ninove verontschuldigen voor alle hinder.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.