• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Langs welke kant van de weg loop of stap je het veiligst?

  21 december 2020

  ALGEMEEN – Waar loop of wandel je als je geen stoep of andere afgescheiden plek hebt langs een weg? In België is dat links van de weg: tegen het verkeer in.

  Meer mensen dan voorheen trekken de wandel- of loopschoenen aan. Ze zijn zwakke weggebruikers, waarbij zien en gezien worden van groot belang zijn.

  Net daarom is het belangrijk om in te gaan op de vraag langs welke kant van de weg je moet/mag lopen of stappen.

  Voetpad

  Als wandelaar of loper ben je verplicht om eerst en vooral op het voetpad te stappen.

  Is dat er niet, dan moet je wandelen op de begaanbare berm (verhoogd of gelijkgronds).

  Als ook dat niet kan, mag je een parkeerzone of  het fietspad gebruiken. Op dat laatste hebben fietsers altijd voorrang.

  Links

  Is dat evenmin mogelijk, dan mag je op de rijweg stappen.

  De eerste regel is hier om zo links mogelijk achter elkaar te wandelen.

  Ook als je deelneemt aan een georganiseerde wandeltocht, moet je deze regels respecteren.

  Enkel wanneer je het goed kunt verantwoorden om toch rechts achter elkaar op de weg te stappen, mag dit.
  Dat kan bijvoorbeeld de veiligste optie zijn in een bocht of als je de top van een heuvel nadert, waar de zichtbaarheid aan de linkerkant erg beperkt is.

  Die linkerkant-regel geldt in België. In het buitenland kan dit verschillen, zeker als het verkeer daar langs de linkerkant rijdt zoals in Groot-Brittannië.

  Veilig

  Finse wetenschappers bekeken 258 ongevallen met voetgangers. Zij concludeerden, dat de zwakke weggebruikers die tegen het verkeer in op een weg wandelen, 77 % minder kans hebben om betrokken te geraken bij een ongeval dan wandelaars, die met het verkeer meewandelen.

  De verklaring ligt voor de hand. Als je tegen het verkeer in wandelt of loopt, zie je wat met de naderende wagens of fietsers gebeurt. Je kunt ook nog reageren als zich iets onverwacht voordoet. Dat is heel wat moeilijker als je met het verkeer meeloopt.

  Info: WegcodeFinse studie.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons