• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Pascal Carael: “De essentie van carnaval is nog altijd plezier maken.”

  15 juli 2020

  NINOVE – Hoe ziet de toekomst van carnaval Ninove er uit? “We zullen ons moeten aanpassen en inventief genoeg zijn”, aldus Pascal Carael, voorzitter van de vzw Koninklijke Karnavalraad. “Als er ook maar het kleinste gaatje is, heeft volgend jaar carnaval zeker plaats.” En dus zal een plan B nodig zijn.

  Of er volgend jaar een carnavalsstoet komt? “Het is nog te vroeg om daarop een antwoord te kunnen geven. Op 30 augustus komen we samen met het carnavalcomité (nvdr: Karnavalraad, Stedelijke Feestcommissie, Ridders in de Wortelorde, Prinsencaemere). Op 9 september plannen we in De Kuip een algemene vergadering met één vertegenwoordiger van elke groep. Daarna leggen we de plannen voor aan de stad. En in functie van de federale maatregelen zal wellicht meer duidelijkheid mogelijk zijn. Maar als er ook maar de minste kans bestaat, zal de stoet plaats vinden.”

  Wedstrijd

  “De vraag om de wedstrijd volgend jaar uit te stellen, komt vooral vanuit de grote groepen. Zij zijn natuurlijk de grootste slachtoffers van de crisis, want ze kunnen geen eetfestijnen of fuiven voor 1.000 man organiseren. Ook hun sponsoring zal heel wat minder zijn. De kleine groepen zijn gewoon aan een kleiner budget en kunnen zich misschien beter profileren. Maar het is aan iedereen om inventief te zijn. We krijgen hoe dan ook een heel andere stoet.”

  De Karnavalraad heeft eveneens verminderde inkomsten. “ We verliezen alle activiteiten, waaruit wij ons inkomen halen, inclusief de reclamestoet. De groepen kennen eenzelfde ervaring, in functie van hun grootte en hun omzet. Het is dus een probleem voor iedereen en we zullen ons allen moeten aanpassen.”

  Er was ook een suggestie om alle prijzenpotten samen te voegen en te verdelen onder de groepen. “Maar ik ben niet geneigd om de wedstrijd te annuleren zoals in Aalst. Op 6 maand kun je toch wat realiseren. En we weten allen, dat we tien stappen moeten terugzetten om daarna stilaan te kunnen groeien naar het niveau dat we voorheen hadden.”

  Plan B

  Inmiddels is de Karnavalraad gestart met de opmaak van een plan B. “Wat kan en mag en hoe realiseer je dat? Bijvoorbeeld de openingszitting op 11 november en de prinsaanstelling. Daarvan tekenen we nu de eerste contouren uit. Op 30 augustus overleggen we met het carnavalcomité, daarna met de groepen en dan leggen we de plannen voor aan de stad. We staan niet boven de wet en zullen ons moeten schikken naar de maatregelen, die op dat moment gelden.”

  “We moeten een gulden middenweg zoeken. Tijdens de bekendmaking van het thema ‘Resikleert isj een teema’ op 11 april, heb ik iedereen gewaarschuwd om op de financiën te letten. Maar we willen de groepen alvast gemotiveerd houden om creatief en inventief voor te werken met de beperkte middelen. En dus gebeurt na al veel werk achter de schermen. Maar de essentie van carnaval moet nog altijd zijn: plezier maken.”

  MLI – Foto Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons