Stedelijke Feestcommissie zet puntjes op de i

16 juli 2020
Pascal Schietecat, voorzitter Stedelijke Feestcommissie

NINOVE – In een persmededeling zegt de Stedelijke Feestcommissie “met verbazing akte te nemen van uitlatingen door de voorzitter van de Karnavalraad langs de verschillende perskanalen.”

Volgens Pascal Carael, de voorzitter van de Karnavalraad, heeft de carnavalstoet zeker plaats. Tenzij de federale overheid anders beslist.

“Bij ons weten is het nog altijd de dienst Evenementen van de stad Ninove, in samenwerking met de Stedelijke Feestcommissie (SFC), die de carnavalstoet organiseert”, aldus Pascal Schietecat, voorzitter van de SFC. “De Karnavalraad legt dus verklaringen af over activiteiten, waarvoor ze niet bevoegd is. Hij houdt zich niet aan de gemaakte afspraken binnen het carnavalscomité (nvdr: Karnavalraad, Stedelijke Feestcommissie, Ridders in de Wortelorde, Prinsencaemere).”

Bevraging

“Bovendien vinden wij het van weinig respect getuigen ten aanzien van de hoofdrolspelers, namelijk de Ninoofse carnavalsgroepen, dat deze beslissing reeds zou genomen zijn zonder hen hierin te raadplegen. Tijdens de laatste vergadering van de SFC is dan ook beslist, in overleg met schepen van evenementen Marc Torrekens, om een bevraging te organiseren bij de groepen. Deze bevraging zal gebeuren door de dienst Evenementen.”

Uit deze bevraging zou dan moeten blijken of de groepen het in deze moeilijke omstandigheden zien zitten om al of niet deel te nemen aan de stoet. Niemand kan immers garanderen, dat deze effectief plaatsvindt.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons