• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Buurthuizen voortaan ook ter beschikking van privégebruikers

20 juli 2018

NINOVE – De gemeenteraad stemde in met een nieuw gebruiksreglement voor de buurthuizen. Voortaan kunnen vanaf 01 september 2018 ook particulieren daarvan gebruik maken. In de marge daarvan ontspon zich een pittig debat over het gebruik van de voormalige Sint-Theresiakerk.

Het betrof de buurthuizen van Lieferinge, Okegem, Appelterre en Aspelare. “De Linde in Meerbeke stellen wij niet open voor privégebruikers omdat dit buurthuis al heel bezet is door de verenigingen”, aldus cultuurschepen Veerle Cosyns (CD&V-Samen). “We brengen die zaal onder bij de andere buurthuizen. Huurders kunnen dan voortaan voor alle buurthuizen terecht bij de dienst cultuur voor een contract. Het buurthuis in Pollare schrappen wij van de lijst. Het vraagt teveel investeringen om aan de normen voor buurthuizen te voldoen. Het gebruik was al vrij laag, waardoor de infrastructuur en het gebouw zelf alsmaar meer achteruitgingen.”

De stad en verenigingen behouden wel een voorrangsregeling van drie maanden op privégebruikers. “Kunnen verenigingen met een betalingsachterstand van huurgeld nog blijven huren”, wou Guy D’Haeseleer (Forza) weten. “Misschien kun je hun subsidie dan stoppen of het verschuldigde bedrag in mindering brengen?” De schepen zou dit laten onderzoeken.

Eredienst

De voormalige Sint-Theresiakerk is eveneens in de regeling van de buurthuizen opgenomen. Conform de erfpachtovereenkomst tussen de stad Ninove en de kerkfabriek van de parochie Sint-Theresia mogen er in ‘Buurthuis Berdam’ geen erediensten van welke strekking ook plaatsvinden, confessioneel of níet-confessioneel. Voorbeelden daarvan zijn: burgerlijke uitvaarten, doopfeesten, huwelijken, gelijkaardige diensten door rituelenbureaus zoals rent-a-priest… Deze opsomming is niet limitatief.

“Wat zijn erediensten”, wou D’Haeseleer weten. “Geldt dat ook voor iftar en vieringen van het einde van de ramadan? De Theresiakerk is ontwijd en een islamvereniging mag er direct gebruik van maken. Voor iedereen gelijk!”

“Het bisdom heeft zelf opgelegd dat er geen erediensten mogen plaatsvinden”, aldus de cultuurschepen. “Die iftar was een gezamenlijke organisatie van de katholieke en de islamitische gemeenschap. U zegt daarover veel kritiek te hebben gehoord bij een bepaald soort publiek, maar ik heb ook veel positieve reacties ontvangen.”

“Het eredienstendecreet geeft een juridische inhoud aan het begrip eredienst”, vulde gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) aan. “Ja, maar wij kunnen toch bijkomende normen opleggen”, was de repliek van D’Haeseleer. “Minimaliseer toch maar niet dat ‘soort publiek’. Dat is wel heel wat meer dan wat achter uw opvattingen staat. Ik stel voor dat u dat soort activiteiten daar niet meer laat organiseren.”

“Een iftar is geen eredienst”, beet Veerle Cosyns terug. “Moslims horen er in uw opvatting niet thuis. Alles wat leidt tot integratie wijst u af!”

“Ja, de integratie van de Ninovieters naar de moslims”, repliceerde de Forza-kopman. “Dit is een eenzijdige integratie. Zij moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden. Het is uw goed recht om daar anders over te denken.”

Dirk Souffriau (Uw Alternatief) maakte nog een kleine parenthese bij deze hevige woordenstrijd. “De buren van de voormalige Sint-Theresiakerk hebben meer last van lawaai als er een TD plaatsvindt.”

D’Haeseleer kreeg uiteindelijk niet voldoende stemmen bij elkaar om het huishoudelijk reglement te verdagen.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.