• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  De algenboom: een installatie van metaal en glas

  01 maart 2021

  NINOVE – De doorsteek tussen de Beverstraat en de Kaardeloodstraat krijgt stilaan vorm, net als het kunstwerk dat daar zal verrijzen. We spraken met de ontwerper-kunstenaar William Arijs.

  Kunst moet controversieel zijn, vond wijlen Jan Hoet. En als het even kan ook het maatschappelijk debat aanwakkeren. Een debat, niet een discussie over getallen met cijfers na de komma.

  De geplande doorsteek was en is op zich al controversieel, de artistieke installatie die er zal verrijzen is dat ook al. Zo bleek tijdens de gemeenteraadszitting van 01 maart.

  Boom

  Voor we ons verliezen in een welles-niets, is het zinvol om de kunstenaar zelf aan het woord te laten.
  William Arijs is niet aan zijn proefstuk toe. Hij ontwierp ondermeer ‘Dingsken’ en de zwaluwinstallatie op het dorpsplein van Lieferinge.

  We zochten hem op in zijn atelier, waar hij ons met passie zijn plannen beschreef: een algenboom van metaal en glas, omzoomd door een betonnen zitbank met een kleurrijke keramische toplaag, zachte fietsensteunen, een lichtend pad dat je begeleidt naar en langs de algenboom.

  William werkt hiervoor samen met twee jonge kunstenaars: Bloe Van Eeckhout en Bert Kiekens. Wat leidt tot een uitwisseling van ideeën en technieken.

  We volgen de realisatie van hun kunstwerk verder op. De inplanting ervan in de doorsteek is wellicht voor mei of juni.

  Info: William Arijs.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons