• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

Gouverneur breidt captatieverbod uit

05 juni 2020

OOST-VLAANDEREN – Ondanks de voorspelde neerslag voor de komende dagen blijft het erg droog. Daarom breidt de gouverneur het captatieverbod uit.

De hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie. Deze vormt een bedreiging voor een aantal waterlopen en hun ecosystemen.

Daarom breidt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit het captatieverbod uit met een aantal waterlopen.

Voor onze regio heeft dat betrekking op de Molenbeek/Beverbeek (POV016).

De uitbreiding van het captatieverbod treedt in werking op 05/06/2020.

Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.